Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Xin đừng bắt nông dân làm chỗ dựa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hoàng Lão Nhị nơi gửi Không xác định :

Chuẩn, không cần chỉnh. Cũng xin đừng lạm dụng từ 'do dân vi dân', và đừng lạm dụng giai cấp công-nông nữa đảng cộng sản Việt Nam ạ. Hãy thử tìm trong nhóm chóp bu những kẻ cầm quyền chính quyền Hà Nội có ai bây giờ xuất thân từ tầng lớp công-nông không, hay toàn con ông cháu cha !

04/02/2014 23:53

    Reply to this comment

kunổ nơi gửi 3tri :

Nông dân được như thế trong xhcn cộng sản là nhứt rồi, hổng lẽ tính bằng hay hơn cái gọi là PHỒN VINH GIẢ TẠO của đại nông ja các xứ tư bản hay sao ?

Xứ đế cuốc Mĩ chỉ khoảng dưới 2% là nông gia, nhưng nông sản phẩm và thịt gia súc gia cầm ê hề thừa mứa chứa chan... đến rẻ rề... ăn không hết phải chế biến ra xăng dầu..., và nang đi xuất khẩu.

Địa chủ + phú nông không có chỗ đứng, ngay cả, không được tồn tại trong xhcn cộng sản... nếu không bị nhổ tận gốc, trốc tận rễ đấy!

04/02/2014 13:50

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang