Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tín đồ PGHH chùa Huê Viên Tự bị ngăn cản thờ Phật

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.hau nơi gửi tho be :

Ơ trong nha nghe theo ông cha. Thì êm

07/12/2013 08:58

    Reply to this comment

cứu nơi gửi vietnam :

Hãy cứu lấy người dân vietnam...

09/09/2013 00:06

    Reply to this comment

Hiểu :

CS đem tượng vào chùa (viên Bí Thư xã Phú Bình)các tên CS giữ tượng lại chùa, CS không cho thờ tượng tại chù. A ha, như vậy tức là CS đấu tranh với CS. Qua mắt ai được nhỉ với 3 nhóm đó!

08/09/2013 09:40

    Reply to this comment

viet nam ve dau nơi gửi viet nam :

Nếu nói là mời thì có quyền từ chối, không được từ chối có nghĩa là bị ép buộc, rõ ràng đó là vi phạm luật của của chính họ đặt ra,vì họ đã cưỡng bức người khác làm cái việc mà người khác không muốn,rõ ràng đã xâm phạm quyền tự do của người khác.Vậy tự do có thật sự có trong chế độ cộng sản hay không ?

07/09/2013 14:32

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang