Hà Nội ra lệnh cấm biểu tình

Truyền thông trong nước hôm nay loan tin Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội ra thông cáo yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát, ám chỉ những cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra mỗi Chủ nhật từ đầu tháng Sáu đến nay.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2011-08-18
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội sáng Chủ nhật 07-08-2011.
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội sáng Chủ nhật 07-08-2011.
NXD's blog

Ý kiến (52)
Share

Độc giả không muốn nêu tên

TOI KHONG HIEU CAC BAN DANG TREN YOUTOBE CO PHAI LA NGUOI VIET NAM KHONG NUA?LA NGUOI VIET NAM LUON CO TINH THAN YEU NUOC TINH THAN DO DA DUOC PHAT TRIEN THANH CHU NGHIA YEU NUOC QUA CAC CUOC DAU TRANH CHONG NGOAI XAM.VAY MA CAC BAN LAI THE HIEN NO THEO HUONG TIEU CUC.CO PHAI CAC BAN CO CHU Y HAY VO HINH TRUNG TAO DIEU KIEN CHO CAC THE LUC THU DICH CHONG PHA NHA NUOC LAM TON HAI TOI LOI ICH DAN TOC VA MAT DI HINH ANH CUA QUE HUONG VIET NAM TREN TRUONG QUOC TE.MONG CAC BAN HAY TION TUONG TUYEY DOI VAO SU LANH DAO CUA DANG VA NHA NUOC CONG HOA XHCN VIET NAM.

27/08/2011 02:32

Độc giả không muốn nêu tên

TOI KHONG HIEU CAC BAN DANG TREN YOUTOBE CO PHAI LA NGUOI VIET NAM KHONG NUA?LA NGUOI VIET NAM LUON CO TINH THAN YEU NUOC TINH THAN DO DA DUOC PHAT TRIEN THANH CHU NGHIA YEU NUOC QUA CAC CUOC DAU TRANH CHONG NGOAI XAM.VAY MA CAC BAN LAI THE HIEN NO THEO HUONG TIEU CUC.CO PHAI CAC BAN CO CHU Y HAY VO HINH TRUNG TAO DIEU KIEN CHO CAC THE LUC THU DICH CHONG PHA NHA NUOC LAM TON HAI TOI LOI ICH DAN TOC VA MAT DI HINH ANH CUA QUE HUONG VIET NAM TREN TRUONG QUOC TE.MONG CAC BAN HAY TION TUONG TUYEY DOI VAO SU LANH DAO CUA DANG VA NHA NUOC CONG HOA XHCN VIET NAM.

27/08/2011 02:30

Độc giả không muốn nêu tên

Từ Hà Nội, blogger Nguyễn Trí Thanh, phát biểu rằng thông cáo này là vi phạm Hiến pháp 1946, xúc phạm nặng nề đến lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam:

“Bản thân tôi rõ ràng không bị ai kích động. Thực sự có người kêu gọi hay kích động tôi đi biểu tình tôi nghĩ chính phủ Việt Nam nên cám ơn người đấy là thức dậy lòng yêu nước và nhất là ý thức về biển, đảo và đất tổ của Việt Nam.”
CÁI ÔNG THANH NÀO ĐÓ SỐNG Ở ĐÂU MÀ MÙ TỊT PHÁP LUẬT VẬY(VI PHẠM HIẾN PHÁP NĂM 1946). THÙNG RỖNG THưỜNG KÊU TO. MONG ÔNG HÃY BIẾT XẤU HỔ VÀ IM MỒM ĐI CHO BÀ CON NHỜ. ĐừNG GÂY NHIỄU

25/08/2011 06:52

Độc giả không muốn nêu tên

Từ Hà Nội, blogger Nguyễn Trí Thanh, phát biểu rằng thông cáo này là vi phạm Hiến pháp 1946, xúc phạm nặng nề đến lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam:

“Bản thân tôi rõ ràng không bị ai kích động. Thực sự có người kêu gọi hay kích động tôi đi biểu tình tôi nghĩ chính phủ Việt Nam nên cám ơn người đấy là thức dậy lòng yêu nước và nhất là ý thức về biển, đảo và đất tổ của Việt Nam.”
CÁI ÔNG THANH NÀO ĐÓ SỐNG Ở ĐÂU MÀ MÙ TỊT PHÁP LUẬT VẬY(VI PHẠM HIẾN PHÁP NĂM 1946). THÙNG RỖNG THưỜNG KÊU TO. MONG ÔNG HÃY BIẾT XẤU HỔ VÀ IM MỒM ĐI CHO BÀ CON NHỜ. ĐừNG GÂY NHIỄU

25/08/2011 06:52

Độc giả không muốn nêu tên

Từ Hà Nội, blogger Nguyễn Trí Thanh, phát biểu rằng thông cáo này là vi phạm Hiến pháp 1946, xúc phạm nặng nề đến lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam:

“Bản thân tôi rõ ràng không bị ai kích động. Thực sự có người kêu gọi hay kích động tôi đi biểu tình tôi nghĩ chính phủ Việt Nam nên cám ơn người đấy là thức dậy lòng yêu nước và nhất là ý thức về biển, đảo và đất tổ của Việt Nam.”
CÁI ÔNG THANH NÀO ĐÓ SỐNG Ở ĐÂU MÀ MÙ TỊT PHÁP LUẬT VẬY(VI PHẠM HIẾN PHÁP NĂM 1946). THÙNG RỖNG THưỜNG KÊU TO. MONG ÔNG HÃY BIẾT XẤU HỔ VÀ IM MỒM ĐI CHO BÀ CON NHỜ. ĐừNG GÂY NHIỄU

25/08/2011 06:52

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang