Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Làm gì để thành quả chống COVID-19 của Việt Nam được bền vững?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tom nơi gửi us :

Vietnam never closed the border with china although the Wuhan virus reached the peak in china

06/05/2020 13:30

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang