Anonymous says:
28/10/2020 11:57

Ai là chủ nhân của ai?

Nhân dân Việt Nam là chủ Nhà nước và Nước nhà Việt Nam hay đảng viên Việt Cộng là chủ Nhà nước và Nước nhà Việt Nam?

Ai đóng thuế nuôi ai?

Nhân dân đóng thuế nuôi đảng viên, cán bộ
đảng Việt Cộng hay đảng viên, cán bộ đảng Việt Cộng đóng tiền nuôi Nhân dân?

Ai là cha mẹ của ai? Ai có quyền dạy dỗ, chỉ bạo, định hướng, lãnh đạo ai?

Nhân dân Việt Nam là cha mẹ và có quyền hay đảng vien, cán bộ đảng Việt Cộng là Vua có quyền làm cha, chơi cha nhân dân?

Chọn mặt gửi vàng.

" Dân cử, Dân bầu, Dân chọn " bằng Tiền của mình... những anh tài, hào kiệt, có Tâm, có Tầm, có Tài, có Đức, trong Dân, của Dân, do Dân, vì Dân, phục vụ, hỗ trợ, cứu giúp Dân.

Đảng độc quyền " Đảng cử, Đảng bầu, Đảng chọn " ngàn ngàn cán bộ, đảng viên, tham nhũng, tham ô, bất tài, bất lực, bất lương, trong Đảng, của Đảng, do Đảng, vì Đảng, làm " Mặt trân Tổ Quạ " của Đảng.

Đảng bay làm luật, Đảng bay không giữ.
Dân không làm luật, Dân đéo phải theo.

Dân đi đường Dân, Dân cứu Dân.
Đảng đi đường Đảng, Đảng hại Dân.

Tình nghĩa đôi bên, chẳng còn gì.
Tình huống đôi bên, chỉ thối thôi.
Thối thế thì thôi, chỉ thế thôi.

Liên kết trong Tình Thương là Sức Sống nhân dân đấu tranh.
Đoàn kết trong Sự thật là Sức Manh đấu tranh nhân dân.

Liên kết trong Đa dạng, Đa tài.
Đa dạng, Đa tài trong Đoàn kết.

Unity in Diversity, Diversity in Unity.

Anonymous says:
28/10/2020 22:54

Đảng đòi lãnh đạo nhưng lãnh đạo không được. Đây là một bằng chứng điển hình. Mọi tổ chức đảng xưa nay không làm gì nên hồn; dân phải tự lo cứu trợ dân. Ăn tiền thuế dân mà lãnh đạo như thế này đây. Cái mặt trận tổ quốc phải dẹp đi ngay lập tức.

Anonymous says:
30/10/2020 22:37

Với thế giới văn minh, với người dân VN, các tổ chức quần chúng quốc doanh của Đảng là "kém hiệu quả", không giúp ích mà tiêu tốn hàng núi tiền của nhân dân, nhưng với ĐCSVN, nó rât có hiệu qủa!
Thử hỏi, nếu không có Đoàn Thanh niên CS HCM, tổ chức nào kiểm soát được tư tưởng rồi tẩy não được cả chục triệu thanh niên VN?
Cho nên "Yêu cầu giải thể tổ chức nhà nước kém hiệu quả, nới rộng quyền Tự do Hiệp hội" - chỉ là chuyện không tưởng trong thể chế độc tài toàn trị của ĐCSVN.
Thiển nghĩ, thực dân Pháp xưa kia thua VN cũng vì không có các "tổ chức quần chúng" như của ĐCSVN.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang