Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Luật sư Nguyễn Văn Đài: Đất nước VN có thay đổi hay không phụ thuộc vào nội lực đấu tranh

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lê Văn Nin nơi gửi Sài Gòn :

...trong quan điểm 'kiên định' của ông Trọng là không có vấn đề 'dân chủ' hay 'nhân quyền' gì cả...tất cả những ai mà ủng hộ ông 'tại vị' đều được ông xem là 'bạn' hoặc 'bạn vàng' (như giặc Tàu)...tất cả những ai mà có ý kiến 'khác' với sự 'tại vị' của ông...đều bị xem là 'CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH'...

19/12/2019 03:33

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang