Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam về đâu?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Viet Thuong nơi gửi VN :

Ngoài việc tham nhũng tràn lan, ngoài việc tham nhũng được bình thường hóa, cộng thêm việc bất cứ nỗ lực chống tham nhũng nào đến từ phía người dân đều phải nhận những hình phạt nặng nề từ nhà nước đã khiến cho mọi nỗ lực, mọi ý định kháng cự lại tham nhũng đều bị dập tắt. Cho nên việc kêu gọi phòng, chống tham nhũng của chính quyền có khả thi hay không thì tôi tin 100% là không khả thi. Một đằng thì kêu gọi, một đằng thì dung dưỡng cho tham nhũng cho nên sẽ không bao giờ hiệu quả cả.

08/08/2018 08:18

    Reply to this comment

Duy Huu nơi gửi USA :

Tham Nhũng / Hối Lộ tận căn bản là những hình thức Bán Luật/ Mua Luât, nhát là những luật lệ, điều lệ, thủ tục Bất Công, Bất Chính, Bất Lương, chỉ phản ánh nhu cầu, quyền lợi Của Đảng, Do Đảng, Vì Đảng, không phải Của Dân, Do Dân,Vì Dân.

Muốn giảm bớt ̀50 % tình trạng Tham Nhũng/ Hối Lộ trong guồng máy Nhà Nước hiện nay,

Cần cắt bớt 50 % các đạo luật, điều luật, thủ tục Bất Công, Bất Chính, Bất Lương hiện đang có.

Cắt bớt 50 % số cán bộ, đảng viên Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực trong tất cả các guồng máy Nhà Nước.

Nhân dân bớt được các thuế dùng để nuôi 50% số cán bộ Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực và cắt được 50% thuê Tham Nhũng / Hối Lộ cho ngân sách gia đình của các cán bộ này.

Trong thực tế, 100 % đảng viên, cán bộ, với cái mức lương chính thức khó sống, đều tham nhũng nhiều ít, cách này, cách khác.

Bớt được 50% số cán bộ này là bớt được 50% thành phần cán bộ tham nhũng mà không cần phải điều tra vể tội " tham nhũng ", kết tội " tham nhũng" và vào tù về tội " tham nhũng ", chỉ cần về hưu, nghỉ việc và tìm công ăn việc làm khác.

Bộ Chính Trị, Quốc Hội, Nhà Nước của đảng cầm quyền Việt Cộng hãy thử làm đi, xem có được không.

Nếu nhân dân Việt Nam muốn cắt bớt 100% các luật lệ Bất Công, Bất Chính, Bất Lương, nhân dân Việt cần có một Quốc Hội và một Nhà Nước 100% Của Dân, Do Dân, Vì Dân, không phải Của Đảng, Do Đảng, Vì Đảng.

08/08/2018 00:45

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang