Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
22/05/2021 13:52

Đồng tính cũng là đồng bào, đồng tình với đồng bào.
Chỉ có các đồng chí Việt Cộng, đồng tính với đồng tiền, không đồng tình với đồng bào Việt nam.

Đồng bào Việt Nam đồng thanh, đồng hành, đồng tâm trong đa dạng, đa đảng, đa tài, đa năng, đa hiệu,
Liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc Việt Nam,
Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speak Out...

Đòi hỏi các đồng chí Búa Liềm phải tôn trọng quyền tự do cử, bầu, chọn các Đại biểu, của Dân, do Dân, vì Dân, trong Dân của đồng bào ta.

Đòi hỏi Công lý, Công bằng, Công tâm... Đòi hỏi Tự do, Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ,
cho đồng bào anh hùng tù nhân vì lương tâm, cho ngàn ngàn đồng bào tù nhân oan vì án oan, án bỏ túi, án móc túi, cho ngàn ngàn đồng bào
dân oan bị cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng, cướp tài sản, cho triệu triệu đồng bào bị cướp nhân quyền, dân quyền, dân chủ, tự do, tương lai.

Đồng bào Việt Nam không có Tự do, Nhân quyền, không có Dân quyền, Dân chủ, không có quyền cử, bầu, chọn Đại biểu, của Dân, do Dân, vỉ Dân, trong Dân, trong ngàn ngàn anh tài, hào kiệt, nhân tài Việt Nam, có tài, có đức, có tâm, có tầm để phục vụ quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của toàn dân theo ý nguyện, ý muốn, ý thích của toàn dân Việt Nam.

Đồng bào Việt Nam có toàn quyền chính đáng, chính danh, chính nghĩa...
bất tuân, bất chấp, bất khuất... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động... đéo bầu, đếch bầu, đéo phải mang bầu " quái thai, quái vật, quái ác "

Tất cả các Đại biểu Búa Liềm, của Đảng, do Đảng, vì Đảng cờ đỏ Búa Liềm, vì quyền lợi bất chính, bất công, bất nhân của Đảng, Tổng đảng truởng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tài phiệt Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền, độc bọn tham, ngu, hèn, ác, láo.

Đồng bào Việt Nam bất tuân, bất khuất, bất diệt, tất thắng. Đồng chí giặc cờ đỏ Búa Liềm Việt Cộng bất lương, bất tài, bất lực, tất liệt, tất bại.

Unity in Diversity, Diversity in Unity... No One Left Behind... One for All, All for One.

Trực Ngôn
Trực Ngôn says:
22/05/2021 16:43

Người Việt Nam chưa chấp nhận người đồng tính một cách công khai, cho nên ứng cử viên này chắc chắn không trúng cử.
Ngày mai (23-5-21) là ngày bầu cử ở VN, sau 1 tuần kết quả sẽ rõ, Nếu Lương Thế Huy trúng cử thì là một bước ngoặt đối với nhận thức của người Việt trong nước. Nhưng tôi dự đoán anh ta có 1 số phiếu bầu rất khiêm tốn, không quá 100 phiếu!
Wait & see!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang