Anonymous says:
27/03/2021 04:16

Lùa nhân dân đi "bầu cử" cho chính mình, theo tôi, chỉ có một ý nghĩa duy nhất:

- Bằng "bầu cử" - băng đảng Độc tài muốn thể hiện uy quyền, muốn được thỏa mãn lòng tham.
Chúng muốn tận mắt được nhìn thấy nhân dân VN phải đồng loạt quỳ mọp xuống dưới chân chúng, phải nghe theo lệnh của chúng, dù nó VÔ LÝ đến đâu! Để bắt phải thấy, chúng là "vinh quang", là "vĩ đại"!

Với chúng, không phải "kết qủa", mà "quy mô" của cuộc "bầu cử" - mới là quan trọng.
Cho nên chi phí cho "bầu cử" càng nhiều, "uy quyền" của lũ lưu manh bịp bợm càng lớn, lòng tham (đê tiện!) của chúng càng được thỏa mãn!

Hạ nhục nhân dân! Ai thấy lãng phí, tốn kém, mặc ai!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
27/03/2021 11:46

Một hài kịch " dân chủ " kiểu Búa Liềm Việt Cộng,
một bi hài kịch cho nhân dân Việt Nam, một thảm kịch cho dân tộc Việt Nam.

Bầu cử Đại biểu " Quốc hội Việt Cộng ", mạo danh Nhân dân,
Bầu cử Đại biểu " Hồi đồng Búa Liềm ", ngụy danh Nhân dân,
Vi hiến, bất chính, bất minh, bất công, bất lương, bất nhân.

Toàn dân Việt Nam, bất khuất, bất tuân, bất chấp ... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Không đi bầu là đã đi bầu.
Không bỏ phiếu là đã bỏ phiếu, bỏ phiếu trống, bỏ phiếu trắng, bỏ phiếu vắng mặt, bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Toàn dân Việt Nam phải có quyền tự do cử, bầu, chọn Đại biểu, trong Dân, của Dân, do Dân, vì Dân.
Toàn dân Việt Nam phải quyền tự do đi bầu, và phải có quyền tự do không đi bầu.
Đảng và Nhà nước Búa Liềm Việt Cộng không có quyền đàn áp, bắt ép, bắt buộc, cưỡng chế công dân Việt Nam phải đi bầu.

" Hiến pháp " đảng Búa Liềm làm, nhà nước Búa Liềm vi hiến.
" Luật pháp " đảng Việt Cộng làm, nhà nước Việt Cộng phạm pháp.
" Hiến pháp, Luật pháp " của đảng Búa Liềm Việt Cộng, vi hiến, bất chính, bất minh, bất công, bất lương, bất nhân.

Toàn dân Việt Nam không làm, toàn dân Việt Nam đéo phải theo, đếch thèm theo.
Toàn dân Việt Nam, bất khuất, bất tuân, bất chấp... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Toàn dân Việt Nam liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc
Đứng lên đáp lời sông núi.... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speak Out...
Chống ngàn ngàn bất chính, bất minh, bất công, bất lương, bất nhân trong hệ thống lập pháp, hành pháp, tư pháp của Đảng và Nhà nước.
Đòi hỏi công lý, công bằng, công tâm.... đòi hỏi Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền,
Cho tất cả các người hùng tù nhân vì lương tâm, cho tất cả các tù nhân oan vì án oan, cho tất cả các dân oan và dân lành Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam liên kết trong Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu.
Toàn dân Việt Nam Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu trong đoàn kết.

Unity in Diversity, Diversity in Unity.

Đảng Búa Liềm Việt Cộng tất liệt, Dân tộc Việt Nam bất diệt.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang