Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam rập khuôn theo Trung Quốc trong quản lý mạng xã hội?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Đảng cầm quyền Trung Cộng đã ngu xuẩn lùa người dân Trung Quốc vào con đường đi " Ngược Chiều " với nhân dân thế giới tự do, văn minh, tiến bộ ...

Tại sao và tại sao đảng cầm quyền Việt Cộng cũng rập khuôn theo Trụng Cộng ?

" Ngâu tầm ngâu, Cẩu tầm cẩu "

Càng Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn, càng Độc Quyền trăm ngàn cái Ngu, cái Hèn, cái Ác, cái Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực....

06/11/2018 04:55

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang