Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Sạt lở lại “bủa vây” Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tanaka nơi gửi Japan :

Những dữ kiện đã x6ày ra ở VN không phải do thiên tai, mà do sự như nhược của các nước dưới hạ nguồn sông Me Kông, Trong đó có đảng CSVN phải chịu tras1ch nhiệm là chính. Cas1c nưóc này cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xẩy ra, dể mặc Tầu xây cất biết bao nhiêu con dập ở Thưọng Nguồn Sông Me Kông..!

31/07/2019 23:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang