Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Khiếu kiện Văn Giang – Hưng Yên: Bao giờ mới có lối ra?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Đến bây giờ mà còn tin lũ cộng sản. Dân oan cứ kéo đi nhờ lũ ăn cướp giải quyết việc mình bị cướp. Thằng tưởng cướp quăng đơn xuống dưới, thằng ở dưới đá đơn lên trên khiến dân oan chạy lên chạy xuống, lâu lâu có thằng nhận đơn rồi quăng sọt rác khiến dân oan dài cổ mà ngóng.

11/09/2019 08:47

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang