Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
24/04/2021 08:42

Thế lực thù địch của toàn dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam...
chính là các bọn giặc cờ đỏ Búa Liềm, các đảng trưởng, các đảng viên, các cán bộ, các tài phiệt Búa Liềm, bất tài, bất lực, bất lương...
các bọn Búa Liềm tham, ngu, hèn, ác, láo ... càng tham, càng ngu... càng ngu, càng hèn... càng hèn, càng ác... càng ác, càng láo... càng láo, càng ngu... càng ngu, càng tham... độc đảng, độc tài, độc quyền theo đuổi đường lối, ngụy sách với những ngụy luật, ngụy quyết, ngụy định...

Còn Tàu, còn Tiền, còn Đảng, còn tao.
Tao còn bán đất, tao còn bán nước, tao còn bán dân.
Tao còn bán tao, tao bán cả Đảng tao cho Tàu... cho tiện.

Toàn dân Việt Nam có toàn quyền... đéo phải theo, đếch thèm tuân... bất khuất, bất chấp, bất tuân... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Toàn dân Việt Nam, bất khuất, bất diệt, tất thắng. Giặc cờ đỏ Búa Liềm Việt Cộng, Tàu Cộng, bất tài, bất lực, bất lương, tất liệt, tất bại.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang