Anonymous says:
11/12/2009 02:43

tu do ton gia hien gio da duoc phap luat nha nuoc vn bao ve tai sao lai de xayra su viec nhu vay,phai chang day la su loi dung chuc quyen de cuong ep cac tin do trai pap luat.viec nay phap luat nha nuoc can can thiep kip thoi de traanh anh huong den an ninh xa hoi

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang