Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Căng thẳng Công giáo 2017: “Lỗi do chính quyền!”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Bịt Mũi nơi gửi Nghệ An :

Nhìn bức hình thấy muốn ói quá! Toàn máu là máu!

23/12/2017 12:57

    Reply to this comment

HO ban Nuoc nơi gửi HANOI :ToanNang Nang
NHỮNG SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA HAI TỔ CHỨC PHẠM TỘI ÁC VÀ BẤT HỢP PHÁP CỘNG SẢN VIỆTNAM VÀ ISIS/ISIL:

Ở Việtnam, Người dân Việtnam chống lại Cộng Sản Việtnam nó cũng giống y hệt như ở Iraq, người dân Iraq họ chống ISIS/ISIL vậy!
Cả hai dân tộc Việtnam và Iraq cùng chịu chung một hoàn cảnh là cùng bị bọn khủng bố của quốc gia họ gieo rắc chết chóc, và bị hủy hoại mọi giá trị từ vật chất đến tinh thần!
Ở Việtnam có bọn KHỦNG BỐ CỘNG SẢN VIỆTNAM hay là bọn KHỦNG BỐ ĐỎ (red terrorist)
Ở Iraq có bọn KHỦNG BỐ HỒI GIÁO hay là bọn KHỦNG BỐ ĐEN (black terrorist)

Hai bọn Khủng Bố Đỏ và Khủng Bố Đen đều vô cùng nguy hại cho mọi người dân của chính chúng! Bọn này tự hợp pháp hóa sự hiện diện của chúng để gieo đại thảm họa cho mọi người dân hiền lành vô tội mà chúng có thể thống trị họ bằng tội ác, khủng bố, lừa bịp và nô lệ hóa người dân chúng thống trị họ bằng súng đạn và sự khủng bố!
Bọn này kiến tạo ra tổ chức khủng bố và chúng đặt tên cho tổ chức khủng bố của chúng là chính phủ của người dân chúng thống trị họ! Do đó chính phủ của chúng là hoàn toàn bất hợp pháp vì nó chỉ là tổ chức khủng bố không hơn không kém!.
Ai không chấp nhận sự hiện diện của tổ chức khủng bố của chúng đều bị chúng hãm hại như kẻ thù của chúng mà nó luôn xẩy ra ở hai quốc gia kể trên!
Like · Reply · 23h

23/12/2017 12:40

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Sau 43 nam hòa bình,toàn dât nuoc nhum màu MAU,thât ghê tôm.!

23/12/2017 11:41

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang