Anonymous says:
14/12/2020 15:32

Đúng như nhận định của mọi người trong bài viết.
Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát, Toà án cũng "tiếp dân" mà không giải quyết được oan trái, bất công, nay cơ quan hành pháp là Bộ công an cũng "tiếp dân"... bắt người ta phải phải nghi ngờ rằng Nhà nước VN muốn kéo dài vô tận cái con-đường-đi-tìm-công-lý của người dân VN.
Không mong gì ở cái "Nhà nước pháp quyền" theo kiểu VN. "Tiếp dân" hay mị dân?

Lão nông dân
Lão nông dân says:
14/12/2020 17:28

Chắc chắn rồi!!!
Bộ trưởng sẽ tiếp dân nhiều hơn một lần trong tháng,mà là dân tự phát hay quần chúng tự phát không hè!!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang