Anonymous says:
25/11/2020 19:42

Từ ngày cướp được chính quyền cho đến nay,có ai chỉ ra được chúng đã làm gì đúng luật chưa???

Anonymous says:
25/11/2020 21:42

Vậy đề nghị ngành Ngân Hàng hãy công khai đăng lên Báo ..Mọi Trên tuổi của những Ông Đầu Tỉnh, cùng đầu ngành của đảng..đang có Tài khoản cửa từng ngân hàng nào..??? để tiện giúp cho Ngành Thuế, kịp thời nắm bắt.. THí Dụ ,Ô : Xuân PHúc, Tô Lâm , Tấn Anh , Văn Vịnh..V.V..

Anonymous says:
26/11/2020 01:46

Nếu mọi luật lệ. chính sách đều minh bạch, thi hành nhất quán ngay từ khởi đầu thì đó không phải là điểu chính quyền CS muốn. Họ chỉ muốn dùng quyền thống trị độc tài trong tay họ để vơ vét tiềm lực trong người dân, tạo nguồn tham nhũng, hối lộ, bao che những sai phạm lộ liễu trong ăn của dân không chừa thứ gì của ̣đám đảng viên,cán bộ mà thôi.

Anonymous says:
26/11/2020 01:50

Nghị định về việc ‘Ngân hàng phải cung cấp thông tin cá nhân cho Sở thuế’ là đúng luật rừng U Minh cuả bác Hồ Việt Cộng.

Anonymous says:
26/11/2020 08:26

Luật thuế, thu tiền thuế, sài tiền thuế là của Dân Việt Nam, do Dân Việt Nam, vì quyền lợi chính đáng của Dân Việt Nam làm ra hay chỉ là của Đảng, do Đảng, vì quyền lợi bất chính của Đảng Việt Cộng, độc đảng, độc tài, độc quyền làm ra?

Đảng bay làm luật, Đảng bay phạm luật.
Dân ta không làm, Dân ta đéo phải theo.

Hiến pháp Đảng bay làm, Đảng bay vi phạm.
Dân ta không làm, Dân ta đếch phải tuân.

Luật vi hiến, bất chính, bất công.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng bất lương, bất tài, bất lực.
Dân bất tin, bất phục, bất tuân.

Đảng tất liệt, Dân bất diệt.

Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.
Vua bất chính, Nước tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Đảng bất chính vì Đảng độc tài, độc đảng, độc đoán, độc tôn, độc quyền, độc diễn.

Đảng chủ > Đảng giàu, Nước mạt, Nước mất.

Ý Dân là Ý Trời, Ý Trời là Ý Dân:

Dân chủ > Dân cử, Dân bầu, Dân chọn tự do Dân biểu, trong Dân, của Dân, do Dân, vì Dân, làm luật thuế, thu tiền thuế, sài tiền thuế vì quyền lợi chính đáng của Dân, theo ý muốn và y thích của toàn Dân.

Dân chủ > Dân giàu, Nước mạnh, Nước còn.

Liên kết trong đa dạng, đa đảng, đa tài.
Đa dạng, đa đảng, đa tài trong đoàn kết.

Unity in Diversity, Diversity in Unity.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang