Tom
Tom says:
01/02/2021 22:55

Xin ngài Carl Thayer đùng bình luận gì thêm nữa về chính quyền CSVN , Tầu hay Bắc Hàn, bởi mọi bình luận của ngài đều chẳng đúng..! Vì Trong suy nghĩ của ngài, chẳng hiểu gi chủ nghĩa CS và con người CS.

vietcong Hanoi Vietnam
vietcong Hanoi Vietnam says:
02/02/2021 18:23

Bầu cử ở các nước cộng sản là trò hề ! Nhất là ở VIỆTNAM : những người DÂN LÀNH đều biết rõ " bầu giấy trắng hay viết bậy . . . hắn cũng trúng cử " vừa làm trò HỀ vừa MỊ DÂN DEN .

1 người dân Việt
1 người dân Việt says:
03/02/2021 04:59

Những người chế độ cộng sản nào muốn độc tài do tham quyền thì đó là thói tham nói chung của con người trong các chế độ độc tài đã có từ ngàn xưa, - nói một đằng, làm một nẻo. Tuy vậy nếu nói về tính người thì khó ai có thể nói cộng sản là 1 loại người đặc biệt (hay theo TG Tom là quái nhân!?). Với tôi thì nhà bình luận úc này nói về tính xơ cứng là nhẹ nhàng và khá chính xác giác độ là 1 quan sát viên người nước ngoài, tất nhiên có tính ngoại giao, vì Ông ta vẫn còn quan hệ với nhà nước Việt Nam nói chung.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
03/02/2021 14:06

Chữ Tài liền với chữ Tai một vân...

" Nhân tài " Việt Cộng, nhân tai Việt Nam.
" Nhân tài " của Đảng, nhân tai của Dân.
" Nhân tài " của Đảng Búa Liềm Việt Cộng chính là nhân tai cho Nhân dân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam.

Vì Ý Đảng không phải là lòng Dân... vì Ý Dân không phài là lòng Đảng.

Ý Dân là Ý Trời... Ý Trời là Ý Dân Việt... Ý Dân Việt là Ý Trời... Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền... cho Toàn Dân Việt.

Tự do, Dân chủ, Dân quyền...
Dân Việt có quyền tự do làm chủ Nhà nước Việt Nam,
Dân Việt có quyền tự do làm chủ Nước nhà Việt Nam,
Dân Việt có quyền tự do làm chủ Đất nước Việt Nam.

Dân Việt có quyền tự do cử, tự do bầu, tự do chọn.... " Tứ trụ "... Đảng trưởng của Đảng, của các đảng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, thành phố, tỉnh, huyện, xã...

Trong ngàn ngàn nhân tài, thiên tài, anh tài, hào kiệt Việt Nam, có Tài, có Đức, có Tâm, có Tầm... trong Dân Việt, của Dân Việt, do Dân Việt... để phục vụ các quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của Dân Viêt, theo ý thích, ý muốn của toàn Dân Việt.

Nhân quyền > Dân Việt có quyền tự do Là Người, Làm nguoi có nhân cách của con nguoi, có quyền tự do tư tường, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tư do ăn nói, tự do ăn và nói, tự do có an, có nói...

Ý Đảng là Ý Tàu Cộng.. Ý Tàu Cộng Búa Liềm là Ý Đảng Vịêt Cộng Búa Liềm ... Đảng Chủ > độc đảng, độc tài... độc đoán, độc tôn...
độc quyền, độc diễn.... " Còn Tàu, còn Đảng, còn ta... ta còn bán nước, ta còn bán dân, ta còn bán ta... cho Tàu ".

Đảng chủ, Đảng quyền > độc đảng, độc tài > độc đoán, độc tôn > độc quyền cử, độc quyền bầu, độc quyền chọn... " Tứ Trụ ", " Tứ tường đổ, Tứ đổ tường " của đảng viên Búa Liềm, do đảng viên Búa Liềm... trong ngàn ngàn đảng viên Búa Liềm... bất tài, bất lực, bất lương, tham nhũng, tham ô, tham quyền, tham tiền, lộng hành, lộng quyền, lộng ngôn... và phục vụ quyền lợi, đặc lợi, đặc quyền, bất chính, bất công, bất nhân của các đảng viên, cán bộ, tài phiệt của Đảng Búa Liềm Việt Cộng...

Nhưng độc quyền... ngụy ngôn, ngụy biện, ngụy quyền... ngụy trang, ngụy danh... " Nhân dân Viêt Nam ".

Nhất là đám đảng viên, cán bộ " sinh sau, đẻ muộn " chẳng có công cán, sự nghiệp cách mạng vĩ đại " chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu, cứu nước, giải phóng dân tộc " cái mẹ gì cả. Nhưng đòi hỏi nhân dân ta phải nhớ ơn chúng, và chúng có đặc quyền " cắt mạng " nhân dân, " ăn hại, đái nát ", " ăn cháo, đái bát ", " ăn bẩn, ăn đểu", " giải phóng " đất dai, ruộng vườn, tài sản của nhân dân cho vào ngân quỹ gia đình chúng.

Đảng chủ > Đảng giàu > Dân nghèo > Nước mạt > Nước mất.

" Tứ trụ " của Đảng Búa Liềm, do Đảng Việt Cộng, vì Đảng Hồ chỉ là...
" Tứ tường đổ, Tứ đổ tường " cho Nhân dân Việt Nam, cho Dân tộc Viêt.

" Nhân tài " Việt Cộng, nhân tai Việt Nam.
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần !

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang