Tổng thống Obama công du Âu Châu

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay đã rời Washington để sang Âu Châu, khởi đầu chuyến công du dài một tuần lễ qua nhiều nước.
Trà Mi, phóng viên RFA
2009-03-31
Share
Obama-to-europe-305.jpg Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cùng Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, rời Tòa Bạch Ốc sáng 31-3-2009, lên đường công du Châu Âu.
AFP PHOTO/Tim Sloan

Thượng đỉnh G20

Chuyến công du đu tiên vượt Đi Tây Dương được Tng Thng Hoa Kỳ Barack Obama thc hin vi nhiu mc đích khác nhau.

trm dng chân đu tiên ti Luân Đôn, ông s cùng vi 19 nguyên th các nước có nn kinh tế hàng đu thế gii bàn tho v kế hoch cu nguy toàn cu, kế đến là Thượng Đnh NATO Strasbourg nm ngay biên gii Pháp-Đc đ kêu gi các quc gia đng minh ng h chiến lược mi mà ông va thông báo s áp dng chiến trường Afghansitan.

Các nhà phân tích tin rng chuyến viếng thăm Âu Châu đu tiên ca Tng Thng Barack Obama còn là cơ hi đ ông dng li quan h vi Âu Châu, vì thế, bui gp g gia ông vi các lãnh t nước bn như Th Tướng Gordon Brown ca Anh, Tng Thng Nicholas Sarkozy ca Pháp hay Bà Th tướng Đc Angela Merkel được xem là du mc cho quan h bn vng vi các quc gia đng minh mà Hoa Kỳ tng chia s nhng khó khăn trong quá kh.

Nhưng bên cnh bui gp g được d doán mang đy tính tích cc này, c thế gii đang chú ý đến trm dng chân đu tiên ca ông Obama là th đô Luân Đôn ca Anh Quc.

Đây là đa đim được chn đ t chc Thượng Đnh G-20, nơi các nhà lãnh đo s cùng nhau tho lun v nhng bin pháp đ có th đưa nn kinh tế toàn cu ra khi tình trng suy thoái hin gi.

Nước Mỹ mới

Các bn tin được gii truyn thông ph biến Âu Châu và ti Hoa Kỳ đu nói rng mc dù mang tên Thượng Đnh G-20, nhưng c thế gii đu chú ý đến nhng gì ông Obama s phát biu trước hi ngh.

Phân tích gia John Glenn, Giám Đc Chính Sách ca Vin Nghiên Cu German Marshall Fund, nhc li trước khi ri Washington, Tng Thng M đã nói rõ mt mình nước M không thôi vn chưa đ, và ch mt mình nước M không th gii quyết được các khó khăn mà toàn thế gii đang phi đương đu.

Và đ kêu gi s hp tác ca các nước khác, ông Obama có trách nhim phi xoá b hình nh ca mt nước M đã tng có thi không lng nghe đ ngh ca các nước bn.

Vì thế, vn theo ông John Glenn, trách nhim mà ông Obama phi làm là th hin mt tinh thn Hoa Kỳ mi, mt khuôn mt nước M mi, đi kèm vi mt chính sách mi, đ các quc gia khác hiu rng nước M do ông lãnh đo không phi là quc gia ch biết đòi hi nước khác phi làm theo ý mình, mà là mt nước M tht s biết lng nghe và luôn đi tìm s đng thun.

Nhiều khó khăn, e dè

Nhưng ông Obama ri Washington vi nhiu khó khăn. Trước hết, ý kiến mong EU tăng thêm ngân khon kích cu kinh tế mà ông đưa ra c tháng nay vn chưa được các cường quc Tây Âu đáp ng.

Theo quan đim ca EU, tr ngi do cuc suy thoái kinh tế gây nên mà thế gii đang phi gánh chu xut phát ngay t Hoa Kỳ vì Washington không có quy lut cht ch cho th trường tài chánh, và đã đến lúc nước M phi làm điu này đ tránh mt cuc suy thoái th nhì có th xy ra trong tương lai.

Cũng ti Luân Đôn, ông Obama s có bui làm vic riêng vi Ch Tch Nước H Cm Đào ca Trung Quc.

Là mt trong nhng ch n ln ca M, chính ph Hoa Lc tng bày t quan ngi v vic nước M phi vay nhng khon tin khng l đ tiêu dùng, và có th dn đến hu qu là lm phát xy ra và đng đô la mt giá.

Do đó, người ta tin đây là cơ hi đ ông Obama đích thân lên tiếng trn an nhà lãnh đo Trung Quc.

Cũng có th ông Obama  s kêu gi Hoa Lc góp thêm tin cho Qu Tin T Quc Tế IMF.

Theo đ ngh ca Hoa Kỳ và EU, cn phi tăng s tin các nước đóng góp hàng năm cho IMF lên gp đôi, t 250 t dollars lên thành 500 t dollars mi năm đ Qu có thêm ngân khon giúp các nước đang phát trin trong tình hung hin ti.

Là mt trong nhng nước có ngun ngoi t d tr ln  nht, Bc Kinh đã bn tiếng cho hay sn sàng tham gia, nhưng đt  điu kin vai trò ca h phi được nâng cao hơn, tiếng nói ca h phi được coi trng hơn trước.

Không ch phi gii quyết nhng khác bit v kinh tế tài chánh, ông Obama cũng phi làm vic khá mt nhc Thượng Đnh NATO.

Bui gp g din ra ti Strasbourg không ch nhm đánh du k nim 60 năm ngày thành lp Liên Minh Bc Đi Tây Dương, mà còn là din đàn đ người lãnh đo nước M gii thích rõ hơn v chiến lược ông cho áp dng Afghanistan và Pakistan, trong cuc chiến nhm tiêu dit quân khng b Al-queda và tàn quân Taliban.

Ngay sau ngày nhm chc, ông đã quyết đnh đưa thêm 17,000 binh sĩ sang Afghanistan, mi cui tun trước ông thông báo s có tăng cường thêm 4,000 binh sĩ na.

Tin t Nhà Trng cho hay ông Obama s kêu gi các nước thành viên NATO đóng góp phn ca h, và hin vn chưa có câu tr li cho yêu cu ông s đưa ra.

Sau Luân Đôn và Strasbough, chuyến đi còn đưa Tng Thng Obama đến Cng Hoà Tip, nơi nhà lãnh đo M s đc bài din văn quan trng nói v t do, dân ch, và kết thúc Th Nhĩ Kỳ, nơi đi đa s người dân theo Hi Giáo.

Các c vn thân cn vi ông cho biết ông quyết đnh thăm Th Nhĩ Kỳ đ xác đnh cam kết ông đã đưa ra trong bài din văn nhm chc, là s bt tay vi thế gii Hi Giáo, xoá b mi d bit hay nghi ng tng có trước đây gia nước M và khi dân quan trng này.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang