“Xã hội đen” tại Việt Nam, một thực trạng cần tìm hiểu

Trong tuần lễ vừa qua, nhiều giáo dân và Linh mục Tam Tòa đã bị côn đồ ngang nhiên hành hung một cách man rợ và tàn nhẫn, trước cái nhìn thản nhiên của công an cũng như chính quyền địa phương.
Hà Giang, thông tín viên RFA
2009-08-04
Share
BatNha-305.jpg Tu viện Bát Nhã.
Ảnh: langmai.org

Sự kiên này không ch đã làm dâng trào mt làn sóng ngc nhiên, và sau đó, bt bình ca người Vit khp nơi trong và ngòai nước, mà còn làm ni bt mt hin tượng ngày càng tr nên trm trng trong xã hi Vit Nam.

Đó là vic nhà cm quyn Hà Ni dung túng, hay s dng côn đ đ khng b, đàn áp người dân, hay ít nht h cũng chp thun đ tình hình có v là vô lut pháp như thế xy ra.

Trong mc Câu Chuyn Hàng Tun kỳ này, Hà Giang tìm hiu và tường trình đến quý thính gi tình trng mà nhiu người cho là đang có nguy cơ tr thành quc nn, đó là s hòanh hành ca xã hi đen...

“Xã hội đen”…

“Xã hi đen” là cm t ch thế gii ngm, cu kết bi các thế lc bí mt trong bóng ti ca mt xã hi. Cm t này xut phát do các phim b Hng Kông nhp cng rm r vào Vit Nam trong nhng thp niên cui thế k trước, sau đó được s dng nhiu và đến nay đã nghim nhiên tr thành mt danh t kép ph biến bi s hin din ca nó dưới hình thc này hay hình thc khác trong xã hi.

Mc đ hòanh hành ca xã hi đen ti VN được đánh giá bng s xut hin ngày càng nhiu ca cm t này trong bn tin ca báo chí quc ni, cũng như các cơ quan truyn thông quc tế như đài RFA, BBC và VOA.

Vì là ti phm có t chc, có cnh tranh đa bàn làm ăn, cnh tranh bo kê, cnh tranh nh hưởng v.v... nên gia các băng đng xã hi đen thường xuyên có s thanh toán ln nhau, hay được các thế lc kinh tế/xã hi, hp pháp ln không hp pháp, thuê mun đ làm như vy. 

Nhưng s phát trin nhanh chóng ca xã hi đen được người dân quan tâm mt phn, thì mt nguy cơ khác còn khiến dư lun quan ngi hơn gp trăm ln, đó là s kin công an đng nhìn, đ mc cho côn đ đánh đp, khng b dân chúng, là nhng người mà trên nguyên tc h có trách nhim phi bo v.


Nhng người y có th là dân oan đi khiếu kin vì b cướp nhà, cướp đt, nhng người bt đng chính kiến, hay nhng nhà đu tranh cho dân ch.

…Được bảo kê

Trong my năm va qua, tình hình này ngày càng tr nên thường xuyên hơn.  Gn đây nht, thành phn “xã hi đen” thm chí đã công khai ra tay hành hung và đàn áp tín đ pht giáo ti chùa Bát Nhã, cũng như giáo dân, và nhng v linh mc ti giáo x Tam Tòa, trứơc s chng kiến mà không can thip ca công an. 

Mt n giáo dân sng ti Đng Hi, đã b đánh và lăng nhc trong v đàn áp giáo x Tam Tòa tun qua, chia x trong mt cuc nói chuyn vi đài ACTD:

“Em nghĩ vic đánh dân có công an . C dân và c công an ! Em cũng đang suy nghĩ: Nếu như là dân thì cũng phi có ai đó và các cp chính quyn phi tuyên truyn, phi nói cái gì đó, ch nếu như không có ai bao che cho h thì h cũng không rnh ri đ đi làm nhng vic đó.

Em được biết ti gây ri đi tù rt là nng, có th đi tù t 5 năm đến 15 năm ln. Không ai đi gây ri như thế nếu như không có người nào đc thúc, hoc là không có người nào đàng sau đ bao che cho h thì h không có gan đ gây ri đâu. Em nghĩ là có sp xếp ri ch không phi dân thường h vào h đánh vô c như vy.”

Cũng trong mt cuc nói chuyn vi đài ACTD v vic tu vin Bát Nhã b đàn áp, thy Pháp Hi, mt trong nhng giáo th, ging dy pháp môn Làng Mai ti đây cho biết, là thanh niên xã hi đen đã xông vào chùa, quăng đ đc ca người xut gia, phá c bếp nu ăn ca các thy.

“Có khang hơn hai trăm người do phía bên kia h kéo vào h đòi đp phá và kéo các thy ra khi chùa. Sáng ngày hôm qua thì h kéo rt là nhiu người vào, trong đó có c các thanh niên xã hi đen, vào quăng hết đ đc ca các v tp s và xut gia ra khi khu nhà “Tâm Ban Đu”.

Và h cũng đp phá c bếp ca các thy. Đ ăn ca các thy đang nu sn thì h quăng ra ngoài luôn. Xoong, ni, cho, qun áo ri gi ngi thin.”

S kin công an nhà nứơc dung dưỡng, hay bao che, không lai tr vic trc tiếp s dng “xã hi đen”, không phi ch mi xy ra trong vài tháng mi đây.

Hi tháng 6 năm ngóai, bà Nguyn Th Hơn, mt giáo dân x K Mui, huyn Hương Sơn, tnh Hà Tĩnh, đã k li cho phóng viên Mc Lâm ca đài chúng tôi trường hp giáo dân đây b đàn áp khi đi khiếu kin đòi đt cho giáo x. Bà nói:

“Đòi đt thì t năm 1993 đến gi đây ch. Huyn thì t ba n gì h không nói chi c ri tnh v. Ri h li thuê bn xã hi đen đ đp dân. Không biết sao nhưng mà khi đánh thì công an đng đó, nhưng mà không can thip. Có dân ra báo công an thì công an cũng nói nh c nên bi ch không biết x ra răng!”

Vì sao phải cần đến côn đồ?

Nm đy đ quyn lc và võ khí trong tay, công an mun hành hung hay đánh đp nhng người dân không có phương tin t v, thì ch là vic d như tr bàn tay, vy thì ti sao h phi li phi dùng đến đám côn đ hay xã hi đen?

Theo mt người dân theo dõi s kin Tam Tòa thì lý do là vì nhà nước Hà Ni mun gii quyết cho xong nhng tn đng v s hu đt đai ca tôn giáo, nhưng không th gii quyết cho công bình n tha vì thế h đã chn gii pháp đàn áp khng b cho giáo dân s hãi nn lòng mà b cuc.

Nhưng dùng lc lượng võ trang chính thng mà đàn áp dân thì li s mang tiếng vi thế gii, vì thế h phi mun tay xã hi đen đ thc hin ý đ. Người dân này khng đnh rng đây là kế sách ca nhà nước, là ch th ca cp trên: 

“Trong vn đ Tam Tòa va ri, có hai nhóm côn đ: Mt là công an sai thành phn côn đ này gi thành giáo dân, hòa chung trong dòng người đó, và khi mà công an chn hoc xt bi cay, thì đám côn đ s mt mà công an sai h hòa vào trong dòng giáo dân dùng đá ném li công an, đ cho công an có dp đàn áp ti vì người giáo dân chân chính thì không dùng đá  dùng gy, vì cương lĩnh ca h là tp trung cu nguyn.

Nhóm côn đ th hai là côn đ ra mt đánh các cha. Côn đ th hai là côn đ ra mt rình rp các v ch chăn và nhng người có v là đi đu, thì đám côn đ th hai đánh, chúng ta đã thy được là bao nhiêu nn nhân. Nó rt rõ ràng, và nó đã có kế sách. Đây là kế sách chúng ta rt hiu rõ, nó không có văn bn, nó không có cái gì c mà đây là ch th!”

Nhà văn Trn Khi Thanh Thy, mt nn nhân đã tng b công an cho xã hi đen khng b, bng cách ném phân vào nhà 14 ln, gii thích thêm là công an và xã hi đen có quan h khng khít, và làm vic vi nhau dưới hai hình thc: 

“Th nht, công an s dng 1 s xã hi đen như là "đc tình", đ giúp thu thp thông tin, nm đa bàn..., và cũng đ sai bo làm nhng vic mà công an mun ném đá du tay. Đây là quan h "công vic" được cp trên đng ý mt cách chính thc. 

Th hai, công an nhn tin ca xã hi đen như mt th thuế "bo kê", và nganh mt làm ngơ cho h làm nhng điu phm pháp, min là h phi np "thuế" cho đ. Thuế ca xã hi đen là mt ngun thu nhp ph, nhưng vô cùng ln ca công an, ln gp bi lương chính thc.” 

Cũng theo nhà văn Trn Khi Thanh Thy, nhng hành vi ném đá du tay này ca chính quyn tht ra cũng chng bt được mt ai. Người dân ai cũng biết xã hi đen được xem như là mt cánh tay ni dài ca công an. Bà nói:

“Đây chính là mt lc lượng công an trá hình! Xã hi đen ch yếu là nhng thành phn n án, côn đ, coi như là bn đu gu đy, nghĩa là do công an nó điu khin, thí d như bn nghin hút, ri bn l ra mày phi đi tù, mày phi đi tp trung cai nghin, thế mà tp trung cai nghin thì dân nghin nó nói là còn kh hơn là đi tù, bi vì phi np tin cho công an thì mi được...

Và nhng trường hp n án thì công an cho nó nhà, thế là nó vn c lăng quăng ngòai vòng pháp lut. Nhưng mà h c có vic gì là công an bm đèn xanh thì mày phi nhy vào cuc. Mày nhy vào thì chúng tao va tr tin thuê mày, đng thi li không b áp lc phi vào nm nhà đá. Đi khái nó là như thế.”

Gieo rắc sợ hãi

Trước tình cnh này đi sng ca mt s người dân Vit Nam b bao trùm trong mt màn s hãi tt đ, không biết nương ta vào đâu. Nếu không b công an uy hiếp đàn áp, thì cũng b “xã hi đen” hăm da, hành hung trước cái nhìn thn nhiên khó hiu ca công an và s im lng không truy xét ca chính quyn.

Cô Hương, con gái ca dân oan Nguyn Th Hun, người đang b giam gi ti Ha Lò vì đi khiếu kin đòi đt, va cho chúng tôi biết hôm nay là m cô mi b qun tù dùng tù hình s treo c đ tra tn và đánh hc máu mm.

Qua câu chuyn, cô Hương cho biết cô năm nay 23 tui, là con mt gia đình dân oan và đã sng lôi thôi lếch thếch ngòai đường đ theo m đi đòi đt t lúc lên 6 tui. Cô Hương tâm s là t bé đã sng trong s s hãi trin miên. Trước đây thì s công an, nhưng gn đây thì s thêm c xã hi đen na:

“Lúc nào con cũng sng trong mt cm giác s hãi. Công an h hin hu trong đu óc con tư khi con còn 6 tui cách đây đã 18 năm. Con s vô cùng, tâm lý con lúc nào cũng s mc dù con không làm điu gì sai.

H (công an) không ra mt nhưng mà h đánh m con làm cho m con gy xương má chng hn, làm cho m con gy mu bàn chân, nhưng mà không biết đy là công an hay là do xã hi đen người ta c tình trà trn đ người ta đánh m con y .

Con thì ngày xưa khi mà con 12 tui, con cũng b mt s người gi là người dân mà người ta đi bán hàng cùng người ta đánh con b thương tích 7%, mà con không  biết đng sau h là nhng ai, nhng ai bo lãnh bo kê cho thì con không biết .

M con cũng b cái cô Th bán nước vườn hoa Mai Xuân Thưởng đánh và cm nước cm chai va git tóc m con xung đánh . đy có công an b, nhưng công an y không can thip, không giúp đ mà ch đng nhìn thôi.”

LM Đinh Xuân Minh bàn v nguyên nhân và hu qu ca hin trng này:

“Trong biến c va qua, chúng ta thy rng công an vi bn côn đ đng chung vi nhau mt ch, và hai bên giúp đ nhau và h tr nhau. Ti sao trong nước có quá nhiu côn đ như vy? Nhìn qu thì biết cây, mt chế đ xu xa thì nó to nên nhng con người như vy .”

Chúng tôi xin mun nhng li sau đây ca tác gi có bút hiu Đng Hi quc ni trong bài viết “Nhng Mm Cây Đc” đ thay cho li kết: “Vi hàng trăm thanh niên dùng gy gc tn công t giáo dân đến linh mc, t ph n đến người già, nhà nước Vit Nam đang chơi mt trò đu dây cc kỳ nham him nhưng cũng cc kỳ nguy him cho xã hi.

S dng nhng người dân do h tuyn đ đánh đp nhng người dân khác, tuy nhà nước tránh được tiếng là h dùng các lc lượng vũ trang chính thng nhưng ai cũng biết là lc lượng này do chính nhà nước Vit Nam đ ra đ trn áp, hành hung người dân khác.

Nó nguy him nó ch to cho người dân được dùng bo lc mt cách công khai dưới s chng kiến ca cơ quan nhà nước. Nó chng minh rng Vit Nam lut pháp không h tn ti…”

Câu Chuyn Hàng Tun đến đây xin tm kết thúc, Hà Giang hn gp li quý v trong chương trình kỳ ti!

Anonymous says:
29/11/2009 11:34

hay nhin ky nhung gi cong san lam .hom nay cs dung xa hoi den ngay mai hoac ngay nua co the dung 1 cum tu nao khac(quan fien loan hay la 1 to chuc nao do vv...

Anonymous says:
21/12/2009 08:30

se~ con` nhieu^ thu" nua~ ! ng co" chu"c co" quyen^ luon^ la` Nhu~ng ng cam^ trich" chi nhu"ng~ ngu"o"i` dan^ la kho^ thui" !1

Anonymous says:
10/12/2009 20:07

nhung nguoi co chuc quyen trong chinh phu viet nam xin hay lam ji do,toi biet co nguoi rat bat binh...hay lam di

Anonymous says:
23/12/2009 17:48

Me bon cho dien can can

Anonymous says:
06/12/2009 10:03

dem may ong xa hoi den do ra Xisha qundao ma duc nhau voi hai quan china,vn chi co khon nha dai cho.!Nam Cam tung la tay chan cua cong an tphcm!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang