Anonymous says:
01/06/2021 17:35

- "Ông Trần Bang nêu ý kiến của mình trong một trả lời với RFA như sau:
Theo tôi cái gốc của vấn đề là nhân quyền, văn hóa coi thường thông tin cá nhân, coi thường nhân quyền ở Việt Nam”.

Đúng vậy,
Nhưng còn một điểm nữa là các quan chúc VN học tập quá nhiều đạo đức của Bác Hồ, còn dân thì lại học tập, làm theo các quan... dẫn đến xã hội thối nát, quan thì tham, dân thì gian,
Cho nên, nếu "thông tin cá nhân" của nguời khác , nếu nó có giá, tại sao họ lại không lấy mà đem bán lấy tiền?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang