Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Những tín đồ PGHH bị đối xử tàn tệ trong tù

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.anh dang nơi gửi thanh vinh :

di o tu mu binh dang cai,tu do tu tai ma song kg chiu thinh chong doi de vo tu cho suong dam lam dam chiu moi ngon loai vo phuc

13/09/2013 08:42

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang