Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Công an giết người: Lỗi do cơ chế?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Gian với Đảng,ác với dân! 😎

31/01/2020 11:49

    Reply to this comment

tui trốn ở đây :

cơ chế không có lổi, cơ chế của chế độ nầy vốn là như vậy và mức độ sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

31/01/2020 06:29

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang