Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vòng lẩn quẩn đói nghèo, lao động trẻ em và buôn người  ở Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :


Cái vòng lẩn quẩn ... đi xuống hố.

Đạo tặc sinh bần cùng.
Bần cùng sinh đạo tặc.
Đạo tặc sinh đạo tặc.

Cái vòng lẩn quẩn... đi lên đồi.

Phú quý sinh lễ nghĩa.
Lễ nghĩa sinh phú quý.
Phú quý sinh phú quý.

Một Đảng và Nhà nước Việt Cộng đạo tặc, độc đảng, độc tài... độc quyền đạo tặc, tham nhũng, tham ô, tham tiền và quyền, lộng hành, lộng quyền, lộng ngôn... sinh ra, phát triển một xã hội Việt Nam với nhiều giai cấp bần cùng và bần cùng sinh đạo tặc trong nhân dân.

Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Đảng bất công, bất chính, bất nhân.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng tất diệt, Dân bất diệt.

Ý Dân là Ý Trời, Ý Trời là Ý Dân:

Một nền kinh tế thị trường tư bản Tự Do, định hướng an sinh xã hội Nhân Đạo.

Ý Đảng Việt Cộng là Ý Đảng Tàu Cộng.
Ý Đảng Tàu Cộng là Ý Đảng Việt Cộng:

Một nền kinh tế thị trường tư bản Tài phiệt, phong kiến, định hướng xã hôi chủ nghĩa cộng sản độc đảng, đôc tài.

Toàn dân Việt Nam ta, trong nước và ở khắp thế giới, đồng tâm " Đứng lên đáp lời sông núi ", đồng tâm " Đứng Lên, Lên Tiếng ", " Stand Up, Speak Out "...

Đấu tranh, đòi hỏi, định hướng " Nhà nước là Đảng " Việt Cộng cần phải lấy tiền thúê của toàn dân...

Gia tăng 300 % ngân sách cho các dịch vụ an sinh xã hội, hỗ trộ các gia đình công nhân, nông dân nghèo có đông con nhỏ dưới 18 tuổi, gia tăng 300% ngân sach cho Bộ Giáo Dục để trợ cấp cho các trẻ em con công dan, nông dân nghèo đi học miễn phí, gia tăng 300% ngân sách Bộ Y Tế trợ giúp cho trẻ em, người già nghèo, bệnh tật trong các dịch vụ y tế.

Cần cắt giảm 50% ngân sách Bộ Công An, 50 % lực lượng công an nhân dân " thấy dân thì cướp, thấy cướp thì trốn ", để cắt giảm 50% tình trạng tham nhũng, tham ô, hối lộ, lộng hành, lộng quyền và để tiếp kiệm ngân sách cho các dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục học đường.

Ngàn ngàn Thay Đổi nhỏ để đi đến một Đổi Thay cách mạng > Dân chủ, " Dân cử, Dân bầu " > Công bằng > Văn minh > Dân giàu > Nước mạnh.

Liên kết là Sức Sống nhân dân đấu tranh.
Đoàn kết là Sức Mạnh đấu tranh nhân dân.

Unity in Diversity, Diversity in Unity!


24/09/2020 12:29

    Reply to this comment

Người Quan Sát nơi gửi Quả đất :

Bốn chục ngàn đô !!!
Cả một gia tài . Biết bao người nghèo đói , mơ ước có được số tiền trên !
Đúng vậy , đây là lòng tham lam không đáy của con người .

Nhà nước đang tìm cách vặt lông vịt , sao cho vịt không kêu , như đích thân đứng ra lập BOT rồi thu tiền dân xử dụng ; y chang như như nhà thầu tư nhân !!!

Đấy không là tham .... thì chỉ là đần ngu , quá cỡ thợ mộc !!
Tóm lại đây chỉ là thành tựu trồng người . Đơm hoa kết quả của nền văn hoá giáo dục xã hội chủ nghĩa mà thôi .

Nói cách khác : xã hội chủ nghĩa đã thành công đại thành công tại Việt Nam .
Khiến dân trí thụt lùi so với thế giới . Chỉ hám lợi mà không biết hiểm nguy .
Sinh bắc tử nam ... cũng vẫn lao đầu vào chỗ chết , hết ý !!!!

23/09/2020 12:38

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang