Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cán bộ bị ông Đinh La Thăng cách chức được bổ nhiệm lại: Đúng quy trình?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Cán bộ bị bãi chức dưới thời Đinh La Thăng được phục chức lại đúng quy trình của một bầy chuột lãnh đạo VN.

12/01/2018 01:56

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang