Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Phản ứng trước bản án 10 năm mà tòa tuyên đối với Nhà báo Trương Duy Nhất

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Thanh Thao nơi gửi Tra Vinh, Viet nam :

Khong co giay uy quyen cua TBT, khong co van ban chu truong hay dong y cua lanh dao ma ong Nhat tu ky hop dong voi cty xay dung 79/Vu Nhom thi ong Nhat da tu y lam sai roi.Vi ong kg co gi chung minh rang do la do lanh dao chi dao ca? Cho du Vu Nhom co ra Ha Noi gap TBT nhung chua chac ong nay da dong y, ma co the do ong Nhat tu thoa thuan thoi...

11/03/2020 02:37

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Nemo resideo!
No One Left Behind!
One for All, All for One!

Freedom for Trương Duy Nhất!
Freedom for All Prisoners of Conscience!

Đây là một bản án ngụy tạo, Bất công, Bất chính, Bất nhân của một Tòa Án ngụy danh Nhân Dân, Bất lương, Bất tài, Bất Lực, của một Đảng ngụy quyền Việt Cộng, Độc tài, Độc đảng, Độc quyền, Độc ngu, Độc hèn, Độc ác...

Bản án ngụy tạo này vi phạm chính Hiến Pháp Việt Cộng và chính Luật pháp Việt Cộng của Đảng ngụy quyền Việt Cộng và các công ước quốc tế về Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền và Nhân Quyền.

Bản án ngụy tạo này chỉ là một trong trăm ngàn ngàn những vụ Bắt oan, Án oan, Tù oan, Dân oan, dân oán của hệ thống và thể chế Công An Việt Cộng và Tư Pháp Việt Cộng, đã và đang xảy ra cho trăm ngàn ngàn người dân vô tội Việt trên chính đất nước Việt.

Muốn có một Việt Nam " Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh " ...

Nhân dân Việt Nam ta cần trăm ngàn ngàn Facebookers, YouTubers, Tweeters... trong và ngoài nuoc, trong và ngoài Đảng...

Trường kỳ đấu tranh nhân dân, Bất khuất, Bất tuân, Bất bạo động, trong tinh thần tôn trọng Sự thật và tấm lòng Từ bi, Bác ái, yêu thương đồng bào và tổ quốc, không thủ động nhưng chủ động, tự nguyện, tự phát, tự liên kết, can đảm tiên phong Lên Tiếng, Biểu tình " du kích " trên mạng, trên đường phố, phản đối, chống lại trăm ngàn đường lối, luật
lệ, quy định, nghị quyết chỉ làm

" Đảng giàu, Nước yếu, Quan giàu, Nước nát, Quân giàu, Nước mất, Đảng chủ, Bất công, Bất minh ".

Nhất là trong hệ thống, thể chế Công An và Tư Pháp của Đảng ngụy quyền Việt Cộng, Bất công, Bất chính, Bất nhân, Bất lương, Bất tài, Bất lực hiện nay.

P.S.
1 nhà đấu tranh Lề Dân, FaceBooker, YouTuber, " Talk show host " có 100,000 Fans...

10 nhà đấu tranh Lề Dân, FaceBooker, YouTuber, " Talk show host " có 1,000,000 Fans...

100 nhà đấu tranh Lề Dân, FaceBooker, YouTuber, " Talk show host " có 10,000,000 Fans...

1000 nhà đấu tranh Lề Dân," Talk show host " có 100,000,000 Fans...

Lực lượng AK 47 " ngụy luận viên ",
" ngụy biện viên " của Đảng ngụy danh, ngụy quyền Việt Cộng chỉ có bò, chỉ có lết, chỉ có chết thôi...

Có đúng thế không các bác... các bác công dân, các bác công nhân, các bác nông dân, các bác trí thức, các bác đấu tranh nhân dân, các bác đồng bào Việt Nam Cộng Hòa, và các bác " đồng bọn, đồng chí, đồng đô " Việt Cộng?

Ừ... thì đúng rồi, phải thế chứ!

Ấy, ấy... cứ như thế... thì Đảng tớ chết mất thôi, chết toi thôi, chết thật rồi!

10/03/2020 12:52

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang