Kích cầu kinh tế & thâm hụt ngân sách

Năm nay, mức bội chi ngân sách được chính phủ kiến nghị lên 8% so với 5% của năm ngoái. Số tiền mà nhà nước phải tìm ra để bù đắp cho khoản thiếu hụt này là không nhỏ.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2009-06-22
Share

Bên cnh đó đi vi gói kích cu tr giá 8 t đô la thì dư lun cho rng rót không đúng ch. Hiu qu thy trước mt là không kích thích được nn kinh tế mà trái li làm nng thêm gánh nng nhà nước đang mang.

Mc Lâm phng vn ông Nguyn Trn Bt, Giám Đc công ty Invest Consult đ tìm hiu thêm vn đ.

Nguyên lý kinh tế học

Mc Lâm :  Thưa ông vi t l thâm ht ngân sách năm nay lên 8% như chính ph báo cáo vi quc hi, ông có cho rng mc thâm ht này s tác đng ti nhng kế hoch kinh tế vĩ mô hay không, và chính ph có ngun nào khác đ bù đp vào k h này?

Ông Nguyn Trn Bt :  Tôi phi nói vi anh rng vic này rt là phc tp; nó không đơn gin theo như các suy lun thông thường theo li suy lun mà kinh tế hc mang li.

Vit Nam chưa phi là mt nn kinh tế tuân th các nguyên lý cơ bn ca kinh tế hc, vì thế các suy lun kinh tế hc thông thường thì không đúng cho Vit Nam.

Vit Nam chưa phi là mt nn kinh tế tuân th các nguyên lý cơ bn ca kinh tế hc, vì thế các suy lun kinh tế hc thông thường thì không đúng cho Vit Nam.

Ô. Nguyn Trn Bt

Tôi nghĩ rng chính ph chc h có nhiu cách, h có mt s d tr, h cũng có mt s các ngun thu mà nó không được mô t trong các cán cân v thu hp quc gia, và h có th s dng các qu như thế này vào trong vic tho mãn chuyn bù ngân sách.

Mc Lâm :  Các kinh tế gia lo ngi rng vi mc thâm ht ngân sách này chính ph s in thêm tin và vic này s làm tăng thêm lm phát. Ông nghĩ sao trước nhng nhn đnh này?

Ông Nguyn Trn Bt :  Rt nhiu người ch đi câu tr li ca nhng người Vit Nam, đó là có in tin không? In tin thì nó dn đến làm gim giá tr ca đng tin và như vy cách in tin cũng không phi là mt vic trung thc lm nếu nó không công khai.

Vì thế cho nên tôi nói vi anh rng tôi không có điu kin đ có th xác đnh cái căn bnh, cái gii pháp ch yếu mà chính ph dùng đ bù đp s thâm ht ngân sách này như thế nào. Nhưng phi nói là s thâm ht ngân sách này là mt hin tượng báo đng và nó rt d dàng dn đến nhiu cái khng hong.

Hiệu quả kích cầu?

Mc Lâm : Theo tng hp ca B Kế Hoch và Đu Tư, quy mô ca các gói kích cu đến nay ước khong 143.000 t đng, tương đương 8 t USD, và s tin này hin không nm trn vn trong nhng khu vc mà nhà nuc ch đo. Theo các nhà quan sát thì đang có du hiu đng tin kích cu chy vào th trường chng khoán. Theo ông, vic này có nh hưởng gì cho nn kinh tế hay không?

Không có khu vc kinh tế nào Vit Nam t ra khi sc sau gói kích cu ngoài th trường chng khoán và mt vài du hiu thoi thóp tr li ca th trường bt đng sn.

Ô. Nguyễn Trần Bạt

Ông Nguyn Trn Bt :  Tôi rt đng ý ví tt c các phân tích mà các hc gi Vit Nam và thm chí có nhng người Hoa Kỳ gc Vit như anh Bùi Kiến Thành phân tích, đó là dòng tin chy không đến các mc đích như được thông báo. Điu y là có th kết lun được. 

Cái hin tượng tăng trưởng mt cách đt biến my mươi ngày gn đây ca th trường chng khoán nó th hin mt s xut hin có tính cht đt biến ca mt dòng tin nào đó không rõ ràng, và rt có th có mt phn tin ca gói kích cu này chy vào khu vc như vy.

Nói mt cách khác, không có khu vc kinh tế nào Vit Nam t ra khi sc sau gói kích cu ngoài th trường chng khoán và mt vài du hiu thoi thóp tr li ca th trường bt đng sn.

Mc Lâm :  Nếu qu tht như vy thì có th gi đây là nhng hành vi bt hp pháp hay không, thưa ông?

Ông Nguyn Trn Bt :  Gi là bt hp pháp thì như vy là mình nói mt cách không thn trng, nhưng phi nói rng là không kim soát được. Chính ph không kim soát được cái qu đo ca dòng tin cho nhng mc đích được xác lp mt cách công khai.

Ý đ và năng lc qun lý là hai khái nim khác nhau, hai năng lc khác nhau. Có th ý đ thì đúng nhưng mà năng lc kim soát thì không tt cho nên tin nó chy theo không đúng ch ca chương trình kích cu ca chính ph.

Th hai na, đây là mt hin tượng rt kỳ l là s tràn ngp ca hàng hoá tiêu dùng ca Trung Quc Vit Nam hin nay. Nó là k hưởng li đu tiên nếu như gói kích cu đi theo đúng l trình mà chính ph mun, tc là không chun b c cái năng lc sn xut hoc là nưng lc cung cp hàng hoá trong nước đ hưởng ng gói kích cu.

K hưởng li đu tiên của gói kích cu là s tràn ngp ca hàng hoá Trung Quc Vit Nam. Cho nên ngay c khi gói kích cu chy đúng theo dòng chy mà chính ph hoch đnh thì trên thc tế nó cũng không đem li li ích cho người Vit.

Ô. Nguyễn Trần Bạt

Cho nên ngay c khi gói kích cu chy đúng theo dòng chy mà chính ph hoch đnh thì trên thc tế nó cũng không đem li li ích cho người Vit.

Mc Lâm :  Ý ông mun nói là gói kích cu nếu mà đúng theo ý hướng ca nhà nước thì nó s li cho người Trung Quc, tc là hàng hoá ca người Trung Quc đang tràn ngp vào trong nước Vit Nam?

Ông Nguyn Trn Bt : Vâng. Vâng. Li cho hàng hoá Trung Quc, ch nếu mà nói cho Trung Quc thì nó vượt ra khi kinh tế mà nó thành chính tr. Li cho hàng hoá Trung Quc.

Mc Lâm :  Vai trò qun lý th trường ca nhà nước xem ra còn quá mng. Theo ông, nên có bin pháp nào đ đi phó?

Ông Nguyn Trn Bt :  Vâng. Phi nói tht, nói như thế cũng có nghĩa rng chính ph không quan sát thy, không trông thy nhng nguy cơ như vy, nhưng phi nói rng ngoài nhng li kêu gi thì bin pháp là không rõ ràng.

Mà không ch có mt th trường hàng hoá đâu, th trường lao đng, th trường này khác các th cũng có vn đ c đy.

Mc lâm :  Xin cm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuc phng vn ngày hôm nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang