Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tuyên bố phản đối tư pháp Việt Nam về vụ án Đồng Tâm

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :


" Luật là tao và tao là luật rừng "
" Luật là Đảng và Đảng là luật rừng "

Đó là " công lý định hướng " của đám quan quân công an Thái thú Tô Lâm của Đảng độc tài, phong kiến, tài phiệt Việt Cộng > Độc đảng, Độc đoán, Độc tôn >

Độc quyền... lập pháp, hành pháp, tư pháp

Độc diễn... ngàn ngàn vụ bắt oan, bắt đểu, đánh oan, đánh đểu, tra tấn oan, tra tấn đểu, khủng bố oan, khủng bố đểu, bắt thú tội oan, bất thú tội đểu, ghép tội oan, ghép tội đểu, ra án oan, ra án đểu, " án bỏ túi, móc túi ", bỏ tù oan, bỏ tù đểu, chết oan, giết đểu > ngàn ngàn dân oan, dân oán.

Ngàn ngàn người dân ta cần tiên phong, xung phong " Đứng Lên, Lên Tiếng ",
" Stand Up, Speak Out ", Bất khuất, Bất tuân, Bất hợp tác, Bất bạo động, đấu tranh chống lại ngàn ngàn hành vi, hành xử, hành động Bất Công, Bất chính, Bất nhân và Bất lương, Bất tài, Bất lực trong hệ thống tư pháp, hành pháp, lập pháp của Đảng, do Đảng, vì Đảng Việt Cộng.

Ngàn ngàn những cuộc đấu tranh ngày đêm cho ngàn ngàn những Thay Đổi nhỏ để đi đến một Đổi Thay lớn, Dân chủ " Dân cử, Dân bầu ".

Unity in Diversity, Diversity in Unity.

07/07/2020 12:59

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :


" Luật là tao và tao là luật rừng "
" Luật là Đảng và Đảng là luật rừng "

Đó là " công lý định hướng " của đám quan quân công an Thái thú Tô Lâm của Đảng độc tài, phong kiến, tài phiệt Việt Cộng > Độc đảng, Độc đoán, Độc tôn >

Độc quyền... lập pháp, hành pháp, tư pháp

Độc diễn... ngàn ngàn vụ bắt oan, bắt đểu, đánh oan, đánh đểu, tra tấn oan, tra tấn đểu, khủng bố oan, khủng bố đểu, bắt thú tội oan, bất thú tội đểu, ghép tội oan, ghép tội đểu, ra án oan, ra án đểu, " án bỏ túi, móc túi ", bỏ tù oan, bỏ tù đểu, chết oan, giết đểu > ngàn ngàn dân oan, dân oán.

Ngàn ngàn người dân ta cần tiên phong, xung phong " Đứng Lên, Lên Tiếng ",
" Stand Up, Speak Out ", Bất khuất, Bất tuân, Bất hợp tác, Bất bạo động, đấu tranh chống lại ngàn ngàn hành vi, hành xử, hành động Bất Công, Bất chính, Bất nhân và Bất lương, Bất tài, Bất lực trong hệ thống tư pháp, hành pháp, lập pháp của Đảng, do Đảng, vì Đảng Việt Cộng.

Ngàn ngàn những cuộc đấu tranh ngày đêm cho ngàn ngàn những Thay Đổi nhỏ để đi đến một Đổi Thay lớn, Dân chủ " Dân cử, Dân bầu ".

Unity in Diversity, Diversity in Unity.

07/07/2020 12:57

    Reply to this comment

Lê Minh Tâm nơi gửi Hà Nội :

Dưới sự cai trị của tà quyền độc tài cộng sản thì công lý không còn hiện diện trong đời sống con người.
Muốn công lý được tôn trọng thì người dân phải cùng nhau xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài bạo lực này.

06/07/2020 19:58

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang