Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
01/05/2021 13:37

Một người dân Việt anh hùng vào tù,
Trăm trăm, ngàn ngàn người dân Việt anh hùng xung phong, tiên phong
Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speak Out

Liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc.
Đồng thanh, đồng hành, đồng tâm trong đa dạng, đa đảng, đa tài, đa năng, đa hiệu.
Đòi hỏi Công lý, Công bằng, Công tâm... Đòi hỏi Tự do, Nhân quyên, Dân quyền, Dân chủ,

Cho tất cả đồng bào dân tộc H' Mông,
Cho tất cả anh hùng tù nhân vì lương tâm Việt Nam, vì tự do tôn giáo, vì tự do ngôn luân và báo chí, vì tự do chính kiến,
Cho ngàn ngàn tù nhân oan vì án oan, án bỏ túi, án móc túi,
Cho ngàn ngàn dân oan bị cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng, cướp tương lai,
Cho triệu triệu dân lành Việt Nam bị cướp nhân quyền, cướp dân quyền, cướp dân chủ, bị cướp tự do.

Toàn dân Việt Nam bất khuất, bất diêt. Giặc cờ đỏ Búa Liềm, tất liệt, tất bại.

Unity in Diversity, Diversity in Unity.

Anonymous says:
02/05/2021 16:15

Karl Marx, Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh..., cùng với chủ thuyết độc tài "chuyên chính vô sản" - đã chết lâu rồi!
Nhưng ình thương yêu con người, cùng 10 điều răn của Thiên Chúa - sống mãi!

Những kẻ cầm quyền, đàn áp tự do tôn giáo ở VN là những kẻ vô nhân tính, vi phạm nhân quyền!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang