Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Yêu cầu đổi công nghệ đốt ở nhiệt điện Vĩnh Tân có làm giảm ô nhiễm?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Le nơi gửi Germany :

Tuy là thứ trưởng, nhưng Sinh rất hạn chế kiến thức về hóa học!!! Ông Đăng nói đúng, "tro" là những chất không cháy trong than đá, đúng ra chỉ là chất thải từ nhiệt điện từ than đá.

Tại Tây Phương thì những nhà máy sản xuất điện lực từ than đá phải chịu trách nhiệm về "tro" mà hãng của họ thải ra. Nên số tro thải ra được đưa vào những silos cất chứa và sau đó bán ra cho các nhà thầu. Cũng có nhiều nhà máy điện than đá mở công ty con sản xuất gạch, ngói... từ tro để đấu thầu cho những công trình xây dựng tại địa phương như cầu-đường.

Loại nhà máy điện than đá Vĩnh Tân là loại quá cổ lổ sĩ, từ đó số tro thải ra bay vào không khí nhiều hơn là số tro có dạng tròn "nặng hơn" không thể bay vào không khí. Đó cũng là lý do mà thứ trưởng Sinh đoán mò ra là phải thay đổi công nghệ đốt và chất lượng than đá để tro tiêu thụ được!!!

Hổn hợp từ than đá sau khi đốt có chất nhẹ và chất năng lẫn lộn theo trong khí hơi nước. Loại nhà máy Vĩnh Tân không phải là loại nhà máy lọc lại tất cả loại tro qua một hệ thống lọc tro bụi từ mọi dạng! Cư nhìn vào cái ống khói cao 65 mét là đủ biết là hơn 80% tro được thải qua ông khói rồi rơi xuống chu vi 500 mét gây ô nhiểm môi trường xung quanh Vĩnh Tân. Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ chừng chục năm nữa thì một chu vi chứng 45 Km quanh nhà máy điện Vĩnh Tân cũng sẽ như một Ground Zero.

Nay nhà máy điện Vĩnh Tân đã nằm đó rồi, không thể nào đập phá dẹp bỏ! Mà phải cần một biện pháp kinh tế chính trị để cưởng bách Vĩnh Tân phải dùng lợi nhận mà chi phí vào vào một hệ thống lọc tro bụi khói theo tiêu chuẩn quốc tế. Có nghĩa là phải tăng thuế bảo vệ môi trường thiên nhiên lên từng 1 KW/h từ điện lực Vĩnh Tân.

Do người dân Tỉnh Bình Thuận hầu hết là dân ngu khu đen, nên cứ bị bọn chó má csVn chơi bẩn!!! Chỉ một vài người "thông minh" đưa ra một kế hoạch dựng một cột điện gió, rồi đem bản thảo đó đến Tokyo, Seoul mời đầu tư vào điện lực xanh ở Bình Thuận...

Tên Sinh ngu thì vài năm nữa cũng ngu, hàng năm và từ hàng năm phải dân dàn loại đám ngu ra khỏi Việt Nam.

20/12/2018 15:45

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang