Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam có thể giải quyết dứt điểm khiếu kiện tập thể về đất đai?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Huu nơi gửi USA :

Trung Ương Bất Chính, Địa phương Bất Tri

Chíng Đảng cũng Bất Lực, Bất Tài, Bất Lương với chính trăm ngàn những cái Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực của Đảng.

Dân càng mất đất, Đảng càng mất Dân.
Đảng càng mất Dân, Đảng càng mất Quyền.

Đảng càng " lãnh đạo ", Dân càng " lãnh đạn ", " lãnh án " và " lãnh búa liềm "


Hết thuốc chữa ...

26/06/2019 13:35

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang