Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
14/04/2021 08:39

Độc đảng, độc tài... độc đoán, độc tôn...
độc bọn đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tài phiệt Búa Liềm, bất tài, bất lực, bất lương... từ cấp trung ương đến cấp xã...
độc bọn càng tham, càng ngu... càng ngu, càng ác... càng ác, càng láo... càng láo, càng ngu... càng ngu, càng tham...

và độc quyền... đổ tiền, đổ thừa, đổ tội, đổ lỗi, đổ trách nhiệm cho nhau... vì " cắt mạng " xã hội chủ nghĩa dao búa Búa Liềm của Bác và Đảng,
và độc quyền... dí súng vào đầu dân Việt ta bắt toàn dân Việt ta phải... " đồng thuận " với bọn chúng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang