Tăng cường lòng tin: từ đâu và như thế nào?

Học viện Ngoại giao của Việt Nam vừa tổ chức một hội thảo về chủ đề “Tăng cường lòng tin trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, nhìn từ góc độ các địa phương hai bên biên giới”.
Trân Văn, phóng viên RFA
2009-08-28
Share
NguyenTanDung-WenJiabao-305.jpg Thủ tướng VN Nguyễn Tân Dũng gặp gỡ Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo hôm 17-4-2009, nhân chuyến sang Trung Quốc tham dự Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao.
AFP PHOTO/Frederic J. Brown

Tăng cường lòng tin

Quan h Vit – Trung vn không đơn gin và sut vài thp niên qua, quan h này đã được bàn lun rt nhiu, kèm theo đó là không ít ý kiến bày t s nghi ngi trước nhng din biến bt thường, trong mi quan h được nhn đnh là phc tp này.

Tường trình v hi tho “Tăng cường lòng tin trong quan h Vit Nam - Trung Quc, nhìn t góc đ các đa phương hai bên biên gii”, vi s tham d ca đi din c hai bên, din ra hôm 24 tháng 8 ti Hà Ni, Thông tn xã Vit Nam cho biết:

“Các đi biu nht trí vi đánh giá cho rng, trong thi gian qua, quan h gia hai nước Vit Nam và Trung Quc đã phát trin mnh tt c các lĩnh vc. Vic đt được các Hip đnh phân đnh vnh Bc b, Hip đnh hp tác ngh vnh Bc b và vic hoàn tt kế hoch phân gii cm mc biên gii trên đt lin là nhng s kin có ý nghĩa lch s trong quan h Vit - Trung... 

Vic đt được các Hip đnh phân đnh vnh Bc b, Hip đnh hp tác ngh vnh Bc b và vic hoàn tt kế hoch phân gii cm mc biên gii trên đt lin là nhng s kin có ý nghĩa lch s trong quan h Vit - Trung.

TTXVN

Đó là bng chng thuyết phc v tình hu ngh và hp tác, nhiu vn đ phc tp đã được hai nước cùng nhau tìm ra cách gii quyết tha đáng. Trong lĩnh vc thương mi, Trung Quc đã tr thành bn hàng ln nht ca Vit Nam, trao đi thương mi hai chiu trong năm 2008 lên ti 21 t USD. Hp tác văn hóa xã hi và các lĩnh vc khác cũng ngày mt phát trin.”

Thông tn xã Vit Nam k thêm, ti hi tho va đ cp, “các đi biu nht trí cho rng, quán trit phương châm ‘láng ging hu ngh, hp tác toàn din, n đnh lâu dài, hướng ti tương lai’ và tinh thn ‘láng ging tt, bn bè tt, đng chí tt, đi tác tt’, nhiu vn đ tn ti đã được gii quyết”.

Từ đâu và như thế nào?

Điu đó có sát thc tế và có phi ai cũng tha nhn như vy?

Hai ngày sau cuc hi tho v “Tăng cường lòng tin trong quan h Vit Nam - Trung Quc, nhìn t góc đ các đa phương hai bên biên gii” mà Thông tn xã Vit Nam gii thiu, ti lượt báo đin t VietNamNet, cơ quan ngôn lun ca B Thông tin Truyn thông Vit Nam gii thiu bài “Vit – Trung: Nim tin có điu kin” ca ông Giáp Văn Dương. Tác gi cho biết, vì hi tho va k mà ông lên tiếng.

Bàn v cơ s hình thành nim tin, ông Dương nhn đnh:  “Nim tin đến t s bình đng và tôn trng ln nhau. Nếu nguyên tc bình đng và tôn trng nhau không được tuân th, nim tin không tn ti. Nim tin khi đó – nếu có hoc tin rng có - s tr thành nim tin mù quáng và s nhu nhược ca k yếu, s uy hiếp và mưu toan ca k mnh...”

Nếu nguyên tc bình đng và tôn trng nhau không được tuân th, nim tin không tn ti. Nim tin khi đó – nếu có hoc tin rng có - s tr thành nim tin mù quáng và s nhu nhược ca k yếu, s uy hiếp và mưu toan ca k mnh.

Ô. Giáp Văn Dương

Ông Dương cnh báo: “Nim tin đến t thin chí ca mi bên. Nếu không có thin chí, xây dng nim tin chng khác nào xây lâu đài trên cát. Không có thin chí, dù c công đến bao nhiêu đi chăng na, nim tin mong manh – nếu đt được – s ch là hình thc vô hn. Vì thế, đ xây dng nim tin, đòi hi thin chí ca c hai bên. Mà thông thường, thin chí ca k mnh là điu quyết đnh. Nếu mt bên xây mt bên phá, thì nim tin không bao gi đt được. Mà nếu đt được, cũng s ch là nim tin gi to.”

Đi chiếu vi thc tế, ông Dương cho rng:  “Nhìn ra bin Đông, thy không phi lúc nào thin chí gây dng nim tin cũng được th hin. Nim tin còn đến t s tuân th các nguyên tc chung...  Trong bang giao quc tế, đó là các cam kết và b lut mà các bên đã tham gia ký kết. Nếu không tuân th các nguyên tc chung và không dùng pháp lý làm cơ s, nim tin s không bn vng.

Nim tin s tr nên cm tính, và lung lay dưới tác đng ca lòng tham. Nếu không tuân th các nguyên tc chung, li nói v nim tin s tr thành ngy bin, rao ging v nim tin s tr thành l bch. Nhưng nhìn ra bin Đông, không phi lúc nào nhng nguyên tc chung cũng được tuân th.

Chúng ta thành tâm, thin chí, tôn trng, bình đng và tuân th các nguyên tc chung. Trung Quc cũng cn phi như vy. Nếu không, vic gây dng nim tin trong quan h Vit-Trung s cho tưởng.”

Đó là suy nghĩ ca ông Dương v vic xây dng, cng c nim tin trước khi “tăng cường lòng tin” trong quan h Vit – Trung. Còn công chúng?

thi đim cui năm 2007, đu năm 2008, người Vit trong nước tng vài ln, xung đường sau khi Quc hi Trung Quc tuyên b sáp nhp Hoàng Sa và Trường Sa vào mt đơn v hành chính mi có tên là Tam Sa.

Đây là nim tin mà h bày t trước Đi s quán Trung Quc ti Hà Ni: Trung Quc xâm lược! Không được bành trướng! Phn đi Tam Sa!.. cũng như trước Lãnh s quán Trung Quc ti TP.HCM: Tr li Hoàng Sa! Tr li Trường Sa!..  Đến bây gi, hình nh cũng như âm thanh ca nhng ln bày t dân ý, chng thc nim tin đó, vn còn trên nhiu blog, đc bit là website youtube như qúy v va nghe!

Cùng bàn v nim tin, cách nay vài tháng, khi tr li Ban Vit ng Đài Á Châu T Do, ông Dương Danh Dy  - cu Bí thư th nht Đi s quán Vit Nam ti Trung Quc, cu Tng lãnh s Vit Nam ti Qung Châu, Trung Quc – k:

Mt tôi đã tng thy thế h cha anh b Trung Quc mang lòng tin ra đ đánh la, thế h tôi cũng có lúc b Trung Quc mang lòng tin ra đ đánh la. Tôi hy vng và mong rng thế h sau tôi không mc nhng cái nhược đim đó.

Ô. Dương Danh Dy

“Tôi làm vic vi Trung Quc sut t năm 1962, đến năm nay v hưu ri nhưng mà vn c tiếp xúc, vn phi làm vi Trung Quc - anh láng ging to, kho, li tham, xu tính. Mt lm! Lúc hu ngh mình tưởng nó giúp mình hết sc nhưng mà nó luôn luôn tìm cách thc gy. Ngay trong nhng lúc h giúp đ mình to ln nht, h vn có ý đ. Lúc đu mình không đ ý.

Cho nên trong mt bui phát biu gn đây tôi có nói thế này: "Mt tôi đã tng thy thế h cha anh b Trung Quc mang lòng tin ra đ đánh la, thế h tôi cũng có lúc b Trung Quc mang lòng tin ra đ đánh la. Tôi hy vng và mong rng thế h sau tôi không mc nhng cái nhược đim đó".

Đây cũng là điu mà ông Giáp Văn Trung, tác gi bài “Vit – Trung: Nim tin có điu kin” nhn mnh: Nim tin trân quý. Nhưng không th là nim tin mù quáng. Càng không th là s bao bin ca các âm mưu.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang