Đổi mới Đảng nhu cầu bức thiết

Đổi mới Đảng đang trở thành yêu cầu bức thiết được thể hiện trên các kênh thông tin ở Việt Nam. Người đảng viên bình thường trông đợi gì ở Đại Hội Đảng lần thứ 11 tiến hành vào sang năm.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2010-03-04
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Bộ ba lãnh đạo VN, các ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh (từ trái sang), cùng bấm nút thông qua một nghị quyết tại phiên họp Quốc hội hôm 20-5-2009 ở Hà Nội.
Bộ ba lãnh đạo VN, các ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh (từ trái sang), cùng bấm nút thông qua một nghị quyết tại phiên họp Quốc hội hôm 20-5-2009 ở Hà Nội.
AFP PHOTO

Xem toàn trang