Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thêm chuyện bê bối tình ái trong vụ tiền Polymer

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Joe Nguyen nơi gửi Biên giới Việt Nam :

Thật không ngờ những người lãnh đạo lại làm chuyện đốn mạt như thế, đúng là bọn xúc vật.

28/11/2012 02:56

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang