Infographic: Những dự án giao thông chậm tiến độ, kém chất lượng 2019

RFA
2020-01-02
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Infographic: Những dự án giao thông chậm tiến độ, kém chất lượng 2019
Infographic: Những dự án giao thông chậm tiến độ, kém chất lượng 2019
RFA

delayed_projects_2019

Xem toàn trang