Infographic: Những dự án giao thông chậm tiến độ, kém chất lượng 2019

RFA
2020.01.02
du an giao thong-thumb Infographic: Những dự án giao thông chậm tiến độ, kém chất lượng 2019
RFA

Infographic: Những dự án giao thông chậm tiến độ, kém chất lượng 2019

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.