Nhiều Linh mục và giáo dân bị đánh đập, bị bắt giữ

Sau khi một số giáo dân bị đánh đập và bị bắt giữ, sáng hôm nay bốn vị linh mục ở Kỳ Anh đã dẫn một đoàn giáo dân đến Tam Toà để cầu nguyện trên nền nhà thờ cũ thì đã bị nhiều ngừơi mặc thường phục dùng gậy đánh đuổi.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2009.07.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
TamToa-072709a-305.jpg Đông đảng giáo dân tiếp tục tập trung cầu nguyện.
Photo courtesy of Vietcatholic

Trong số những người bị đánh có mt Linh mc b thương nng, mt Linh mc khác Qung Bình  sau đó cũng đánh đp.  Thanh Trúc  phng vn Linh mc Võ Thanh Tâm, Tng Đi Din Giáo Phn Vinh, v các diễn biến mi nht.

Thanh Trúc:  Xin Linh mục Võ Thanh Tâm cho biết đu đuôi câu chuyn là như thế nào. Đoàn đi vào trong Đng Hi phát xut t đâu và đi như thế nào?

LM Võ Thanh Tâm : Phát xut t Kỳ Anh. Đoàn này là ca ht Kỳ Anh, là giáo ht cui ca tnh Hà Tĩnh. Các cha trong ht Kỳ Anh gm có 4 cha đi là Phêrô Nguyn Thái Từ là Qun Ht, Phêrô Phm Văn Đng là Qun X Quý Hoà, cha Phaolô Nguyn Đình Phú là Qun X Dũ Lc, cha Antôn Nguyn Quang Tun là Qun X Đng Yên.

Các cha này dn hơn mt trăm giáo dân, đi biu cho 4 x, vào Tam Toà, cách ht Kỳ Anh chng mt trăm cây s, vào Tam Toà đ cu nguyn Thiên Chúa ban Hoà Bình. Đến Tam Toà, h xin bước lên nn nhà th đ cu nguyn (tc nn nh th Tam Toà cũ) thì h b gt xung, không cho.

Thanh Trúc:  D thưa, ai gt xung, không cho?

LM Võ Thanh Tâm:  Công an vi dân. Có mt s mc đ công an vi li dân mc áo thường.

Thanh Trúc:  Gt các Cha xung, không cho bước lên nn nhà th đ cu nguyn?

LM Võ Thanh Tâm:  Gt các Cha và giáo dân xung khi nn, không cho cu nguyn. Ri h tiếp tc dùng gy bng g đánh. Tin mi v là cha Phú b. H đánh cha Phú phi đi cp cu.

H mc đ thường và dùng gy ba bn cnh đ đánh như th mt bn du côn. Công an tuyt đi không cho ai tiếp xúc vi LM Nguyn Đình Phú c. Không biết h s đưa cha đi đâu.

Thanh Trúc:  Thế còn các Cha kia thì sao?

TamToa-072709c-305.jpg
Hàng trăm người hướng về Giáo xứ Tam Tòa. Photo courtesy of Vietcatholic
Photo courtesy of Vietcatholic

LM Võ Thanh Tâm:  Cha Đng lúc đó đương còn lái xe. Cha Đng có b đánh nhưng không b can chi. H đánh cha Phú mà cha Phú thì không mc áo chùng thâm. Đã dn ri là đi vào trong phi giày đen, áo chùng đen, c côn. Các cha có v khinh thường vì nghĩ rng vào đ cu nguyn mà không cho thì thôi, thì v thôi.

Thanh Trúc:  Linh Mc có nghĩ là vì các Cha không mc áo chùng cho nên h mi mnh tay h đánh như vy?

LM Võ Thanh Tâm:  Có th như thế, nhưng anh cng sn thì bt k, nhiu khi nó tìm người mc áo chùng thâm nó đánh trước cũng nên. Mt tình người ri thì k gì!

Thanh Trúc:  Thưa LM Võ Tham Tâm, giáo phn Vinh cũng như là qun x Sang Bàng và người dân Đng Hi mun xin li cái nhà th đó đ xây mt nhà th mi trên nn nhà th cũ, nhưng mà UBND đó bo là không được và ha cho mt miếng đt tt hơn?

LM Võ Thanh Tâm:  H bo đ cái nhà th đó làm chng tích "ti ác ca đế quc M" đ sau này giáo dc cho con cái biết ti ác ca đế quc, nhưng mà chúng tôi đ ngh là làm bia hoc làm cái nhà thu nh li bng thch cao ri đ trong t kính mà đ lưu nim, còn trên đó có th cho chúng tôi xây li cái nhà th, nhưng h không cho.

H nói rng trung ương phi tch thu đt này, thì chúng tôi nói là cái đy chúng tôi có quyn s hu vì t trước đến nay đó là nhà th Tam Toà vn thuc ch quyn ca giáo x Tam Toà, mà giáo x Tam Toà bây gi thuc đa phn Vinh, thuc ch quyn ca chúng tôi, mà chúng tôi chưa bán, chưa nhượng, chưa đi.

Chính quyn có ha là ct cho mt miếng đt thì chúng tôi đ ngh mt miếng đt khang trang, sch s, đ rng, xng đáng đ làm cái vic tôn giáo cho trang nghiêm, thì h đã kiếm 4 miếng đt đưa ra đó ch, h v sơ đ ra  mà sau có c mt cha đi thc đa thì cha đó nói chng ra sao c, không nhn được.

Trong khi túng thế như thế, phi làm mt cái lán trên nn đt nhà th cũ và da vào tháp chuông. Cái lán đó dài 9 mét, rng 6 mét, sau 3 mét rưỡi, thì ch bng cái rp đám cưới thôi, nhưng h nói là xâm phm đt ca chính ph. Mà đt ca chính ph thì đâu có hai tháp chuông đó!

Đt ca giáo hi, đt ca mình ch. Ri h li nói đc cha trên đi ri, mà trong văn bn thì như thế này "Bây gi miếng đt Tam Toà không tranh lun na, c đ đó, các v lưu nim thì c lưu nim ch không được phá đi mà xây nhà hay cơ quan cơ s gì, mà xin các ông ct cho chúng tôi miếng đt đ làm mt cái nhà th cho đp đp là được."

TamToa-072709b-305.jpg
Cầu nguyện cho các giáo dân bị đánh đập, bắt giữ.
Photo courtesy of Vietcatholic
Nhưng mà hai năm nay h có làm đâu! Ch nht thì làm l tng trên, thì truyn hình xung tng hai, truyn hình xung tng ba, mà cái anh này - cái nhà đ mà phi dùng thay Tam Toà đ mà có l, mà anh ta chiu hôm qua anh ta đã b bt ri.

Thanh Trúc:  Thưa, anh Nguyn Công Lý này đã b bt ri?

LM Võ Thanh Tâm:  Nguyn Công Lý đã b bt ri.

Thanh Trúc:  Thưa LM Võ Thanh Tâm, Linh Mc có nghĩ rng v này - như Linh Mc nói là giáo dân người ta phn ut và người ta đã đi biu tình nhiu và người ta li còn mun kéo vào trong Tam Toà na, thì liu chuyn này s ra sao?

LM Võ Thanh Tâm:  Nếu n ra thì nó trm trng lm. Nó n ra chúng tôi không biết có kim chế được tiếng hoà bình ca mình. Nó ut c quá cho nên nó s đánh nhau. Khi đã đánh nhau ri thì bt chp, sn gì đánh ny. Đánh thì nht đnh tn thương giáo dân, mà giáo dân khng đnh là không có đường nào lên Thiên Đàng nhanh cho bng t đo. Nó khng đnh thế thì tôi thy ghê lm, tôi s lm.

Tôi nói vi trung ương là thit c đôi, bên nào chết nhiu bên nào chết ít, nht đnh là đ  máu. Mà bây gi tôi đng đây tôi vn hô hào tng giây tng phút "Chúng con ơi, hiếu hoà. Chúng con ơi, làm như thế nào đ th hin Tin Mng ca mình. Người ta đp đánh mình như thế, mình chu đng cái đã. Biu tình mt cách hoà bình." Thì hôm qua my cuc diu hành my cây s h mt tay cm tràng ht mt tay cm c và biu ng "Cu nguyn cho giáo dân Tam Toà b công an Qung Bình đánh đp và bt gi" khi đi qua thành ph Vinh, bao nhiêu công an bao nhiêu xe cnh sát h đ cho đi, thì tôi thy chính quyn t chế được và chúng tôi cũng t chế.

Thanh Trúc:  Cho đến ti nay, cách đây khong mt tiếng đng h, Linh Mc Tng Giáo Phn Vinh - Võ Thanh Tâm cho biết là có thêm mt v linh mc khác na b đánh.

LM Võ Thanh Tâm:  Có mt linh mc trong Qung Bình nói vi tnh là các ông cho người đánh linh mc Phú nm sóng sượt ra đó thế thì bây gi ông phi ti như thế nào. Thì ông phó ch tch đi vi mt cha, tên là cha Bính (cha Bính còn tr, người Qung Bình) ti thăm cha Phú đó, gn bên nhà th Tam Toà đó, đương nm đó đã, cp cu ti ch.

Trưa ri thì ông nói vi cha Bính "Tôi sáng không ăn gì", thì cha Bính cũng đi vi ông Thut (phó ch tch tnh), thế ri bn xã hi đen biết đó là cha Bính. Khi ông Thut v ri, cha Bính đi mua sa chi đó thì bn nó hô lên " Đp chết thng cha đo đó bây."

Thế là bn nó vây đp Cha Bính luôn. Cha Bính b đau, hong phi chy vô một cái nhà,  lên tng hai, b bn nó qut mt gy lên đu, nếu mà không tránh được cái đó là v đu ri, thế là ngài nhy t tng hai xung tng mt - cũng thp thôi mà ngài chng tay nên b gãy xương tay và bn nó đánh ngài gãy c răng.

Cha Phú bây gi thy đau trên đu, chóang váng, còn cha Bính thì bây gi đang gãy tay, gãy mt mt cái răng, mt b khâu 5 mũi. Cha Phú ban đu đnh nm đó, c nm đó như li nm v, nhưng mà sau ông Thut khiêng c v.

Còn cha Bính thì h đnh đưa đi Bnh Vin Tha Thiên, mà s đi Bnh Vin Tha Thiên là bệnh viện của nó thì b nó tiêm chết luôn nên bây gi xin v Bnh Vin Xã Đoài, đang trên đường đi chưa  v đây. Hôm qua h có đến ba nghìn người có gy gc, hôm nay thì ít hơn nhưng cũng có đến năm sáu trăm cây gy, mà nó đánh và nó chi, nó hô "đánh chết ba cái thng cha đo đi", "thy thng cha đo nào là đánh trước".

Thanh Trúc:  Trong đám đó có người nào mc sc phc công an không, hay toàn là nhng người mc thường phc?

LM Võ Thanh Tâm:  Có, có người mc sc phc công an nhưng mà ít, mà công an cũng không th gi được. Bây gi Đi S Quán Hoa Kỳ và Đi S Quán Pháp mun đến phng vn tôi đy.

Thanh Trúc:  Xin cm ơn Linh Mc đã cung cp cho chúng tôi nhng tin tc v Tam Toà.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
18/01/2010 17:24

toan bia dat

Anonymous
26/01/2010 23:08

TOI CUNG LA DAN THIEN CHUA GIAO NHUNG BAI NAY BIA DAT. nGAY DO HOI vhnt QUANG bINH DAI HOI O DO CO MAT TOI CHUNG KIEN

Anonymous
14/04/2012 14:32

Thiên chúa là dân bán nước, ko có tư cách để tồn tại và hành đạo ở Việt nam. Giáo lý toàn là những lời mị dân, bỏ tiền ra để mua chuộc dân chúng cải đạo. lũ khốn nạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem toàn trang