Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
09/03/2021 11:45

Thị trường thực phẩm " Organic " ( dùng phân bón hữu cơ, không dùng phân bón, thuốc diệt trùng hóa học )
ở Hoa Kỳ càng ngày càng phát triển lớn mạnh trong tương lai, và dân chúng Hoa Kỳ càng ngày càng sẵn sàng mua với giá cao hơn.

Nếu nông nghiệp Việt Nam nhắm vào thị trường này, sẽ giúp đồng bằng, đất đai, sông ngòi Việt Nam bớt ô nhiễm và bảo vê môi trường sống.
Và nhân dân Việt Nam cũng có thực phẩm " Organic ", bớt ung thư, bớt bệnh tật hơn trong tương lai.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang