Tất cả các ý kiến của bạn đọc về “Ngày Vận Động Cho Việt Nam” tại Quốc hội Hoa Kỳ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Thái Châu Thanh nơi gửi Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh :

Nhân danh đạo Cao Đài, kêu gọi kết hợp và liên kết mật thiết với Phật Giáo Hòa Hảo, Thiên Chúc Giáo và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

27/06/2016 05:38

    Reply to this comment

Quoc Quoc :

RFA đưa tin thì không đáng tin cậy

26/06/2016 01:14

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang