ZakZak
ZakZak says:
17/03/2021 07:26

Đáng lý người cầm đầu ngành Giáo Dục phải gương mẫu nhưng ông bộ trưởng Nhạ lại gian lận bằng cấp. Tuy nhiên đảng lãnh đạo là vậy, toàn thành phần không đủ phẩm chất và đạo đức. Bản chất của CS là phản "Chân, Thiện, Mỹ".

Anonymous says:
17/03/2021 07:27

Đảng xây nhà trường XHCN để đào tạo nhân tài: trai thì bợp tai cô giáo, gái thì đánh hội đồng lột quần áo bạn quay phim, đăng youtube, thày thì ngủ với trò, đổi điểm. Đây là thành phần lãnh đạo tương lai của đất nước.

Dân miền Nam
Dân miền Nam says:
17/03/2021 07:27

Bản chất của đảng là ít học và gian dối. Bị dân khinh dốt, đảng phải tự đánh bóng mình bằng cách lo chạy chọt bằng cấp dán lên ngực, tôi là Thạc Sĩ, tớ là Tiến Sĩ. Dĩ nhiên bằng cấp giả. Thử xem ông bộ trưởng bộ Giáo Dục cũng có thứ bằng tiến sĩ "đạo văn".

Vĩnh Hoàng
Vĩnh Hoàng says:
17/03/2021 07:41

Không thể nói và viết gì thêm về một nhiệm kỳ thất bại của ông Nhạ này, bài báo đã viết và đề cập gần như đầy đủ. Người ta đồn rằng ông Nhạ có được ghế Bộ trưởng này đã phải chạy và chạy rất nhiều, nên nhiệm kỳ của ông này là phải vơ vét để hòa vốn, chưa có thời nào mà bộ trưởng ăn dày và nhiều người "té lầu" chết "tức tưởi" như thời ông Nhạ. Từ đó làm cho nền giáo dục lao xuống dốc không phanh. Tôi khinh bỉ Nhạ, tôi cũng không hiểu hệ thống chính trị lại có thể để một con người như thế này tồn tại đủ một nhiệm kỳ, đó là thất bại của công tác tổ chức và cán bộ của ông Trọng và là thành công của những cá nhân tại Ban tổ chức TƯ khi "nhận đủ tiền" để "ban phát" ghế cho Nhạ. Mong rằng sau khi Nhạ xuống thì có thanh kiểm tra và xử lý đúng người, đúng tội, có vậy dân mới tin những lời nói của ông Trọng.

Người Quan Sát
Người Quan Sát says:
17/03/2021 16:09

Các bạn nói ra hầu như đầy khắp" tài năng ' của ông tổng trưởng giáo dục và đào tạo, cái gọi là nhà nước ưu việt XHCN ta .
Ai , dù ngu dốt cũng biết : Đất nước khấm khá vươn lên là nhờ nhân tài .Nhân tài không tự dưng có , mà do đào tạo , do giáo dục . Ông Phùng xuân Nhạ , người nắm đầu ngành Giáo dục Đào Tại của xứ Việt cộng , đầu ngành nhưng ông chưa phân biệt được Lờ Nờ ! Chưa phát âm chuẩn !
Ta cứ chén " nòng nợn nuộc " muôn thưở .
Nhớ khi giặc Pháp còn đô hộ , họ tuyển chọn thày cô rất nghiêm , ai không phân biệt được Lờ Nờ , không phát âm đúng Lờ Nờ , thì không đời nào đứng trên bục giảng , không bao giờ được làm thày cô .
Ngày nay gió đổi chiều , gió cắt mạng , buồn thay !!!!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
17/03/2021 19:18

Ngâu tầm ngâu, cẩu tầm cẩu. Trâu tìm trâu, chó chọn chó.

Đảng Trâu, độc đảng, độc tài... độc quyền tìm Trâu, chọn Trâu làm Bộ trưởng Giáo dục Trâu và Đào tạo Trâu.
Đảng Chó, độc đảng, độc tài... độc quyền tìm Chó, chọn Chó làm Bộ trưởng Giáo dục Chó và Đào tạo Chó.

Đảng Búa Liềm, độc đảng, độc tài... độc quyền tìm Búa, tìm Liềm, chọn Búa, chọn Liềm làm Bộ trưởng Giáo duc và Đào tạo Búa Liềm.
Đảng Việt Cộng, độc đảng, độc tài... độc quyền tìm Việt Cộng, chọn Việt Cộng làm Bộ trưởng Giáo dục Việt Cộng và Đào tạo Việt Cộng.

Muốn Đổi mới Việt Nam,
cần đổi thay Giáo dục Búa Liềm và Đào tạo Việt Cộng,
Nhân dân Việt Nam cần đổi thay Đảng Búa Liềm Việt Cộng,
Muốn đổi thay Đảng Búa Liềm Việt Cộng,
Nhân dân Việt Nam cần Đổi mới nhân dân Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc.
Nhân dân Việt Nam liên kết trong Đa dang, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu.
Nhân dân Việt Nam Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu trong đoàn kết.

Unity in Diversity, Diversity in Unity.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang