Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
24/02/2021 11:56

Nạn nhân của một hệ thống giáo dục...
của một thể chế bạo quyền trở thành tác nhân bạo hành của một xã hội bạo loạn (the abused become the abusers).

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Tu thân... theo tinh thần... tôn trọng Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền.
Tề gia... theo tinh thần... tôn trọng Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền.
Trị quốc... theo đường lối, chính sách... tôn trọng Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền.
Bình thiên hạ... trong Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền.

Muốn có một đất nước Việt Nam...tôn trọng Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền.
Giáo dục gia đình trong từng gia đình Việt Nam cần có tinh thần tôn trọng... Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền.
Giáo dục học đường, trong từng lớp học, trường học Việt Nam cần có tinh thần tôn trọng... Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền.

Nhân dân Việt Nam muốn có một Bộ Giáo dục Việt Nam và Đào tạo Việt Nam, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân Việt Nam.
Nhân dân Việt Nam không muốn có một Bộ Giáo dục Việt Cộng và Đào tạo Việt Cộng, của Đảng, do Đảng, vì Đảng Việt Cộng.
Nhân dân Việt Nam không muốn có một Bộ Giáo dục Búa Liềm và Đào tạo Búa Liềm, của Đảng, do Đảng, vì Đảng Búa Liềm.

Nạn nhân của một hệ thống, thể chế bạo quyền trở thành tác nhân bạo hành trong một xã hội bạo loạn.

Anonymous says:
24/02/2021 12:40

Đảng xây nhà trường XHCN để đào tạo nhân tài: trai thì bợp tai cô giáo, gái thì đánh hội đồng lột quần áo bạn quay phim, đăng youtube, thày thì ngủ với trò, đổi điểm. Đây là thành phần lãnh đạo tương lai của đất nước.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang