Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thủ tướng Việt Nam không giữ lời liên quan sai phạm của Formosa?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Việt cộng nói mà giữ lời thì hóa ra những gì ông Thiệu nói là sai hay sao!

03/01/2018 18:01

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang