Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
16/02/2021 20:05

Quan Thái thú Tô Lâm, quan Thái thu Tô Định thời Hai Ba Trưng đầu thai, long trọng tư tuyên dương công trạng trứơc quốc dân Việt Nam...

" Còn Tàu, còn Tiền... còn Đảng, còn Lâm... Lâm còn bán nước, Lâm còn bán dân, Lâm còn bán Lâm... cho Tàu " .

Lâm ơi ! Phúc ới ! Trọng à !
Sao bay treo cổ Nhân quyền của Dân.

Búa Liềm ơi ! Việt Cộng ới ! Đảng Hồ à !
Sao bay cắt cổ Dân quyền của Dân.

Dân Việt ơi ! Dân Việt ơi ! Dân Việt à !
Dân ta Đổi mới, Đổi thay Đảng này.
Đảng này, đảng độc... độc quyền phản Dân.
phản Dân chủ... phản Dân quyền... phản Nhân quyền.

Công an Búa Liềm làm luật, Công an Búa Liềm phá luật.
Dân Việt Nam không làm, Dân Việt Nam đéo thèm theo.

Luật Búa Liềm, vi hiến, bất chính, bất công, bất nhân.
Dân tộc Việt, bất khuất, bất tuân, bất chấp, bất hợp tác, bất bạo động.

Đảng Búa Liềm tất liệt, Dân tộc Việt bất diệt.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Vua bất chính, Dân tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Đảng Búa Liềm bất chính...
vì Đảng Việt Cộng, độc tài, độc đảng...
độc bọn láo, bọn ngu, bọn ác, bọn tham....
độc quyền... làm vua độc tài, bất tài, bất lực, bất lương.
độc quyền ... " Còn Tàu, còn Tiền... còn Đảng, còn tao... tao còn bán nước, tao còn bán dân, tao còn bán tao... cho Tàu ".

Anonymous says:
17/02/2021 05:09

Bản chất của đảng CSVN là một đảng cướp chính quyền chứ không do dân bầu lên. Hèn với giặc, ác với dân, nó luôn luôn lo sợ bị dân lật đổ nên bằng mọi giá phải cố thủ bằng lực lượng công an hùng hậu của Tô Lâm, sẵn sàng trấn áp người dân.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang