Anonymous says:
26/10/2020 18:12

“Cắt điện, cắt nước để cưỡng chế vi phạm hành chính là sai luật và không nhân văn”

Ở VN, "nNhân văn", "nhân quyền" cũng phải mang "tính đảng", chứ không thể có thứ nhân văn, nhân quyền theo kiểu phương Tây.
Có "ĐBQH" nào không biết điều ấy?

Anonymous says:
26/10/2020 19:22

Các ĐBQH của Đảng (!) bàn về "nhân văn" mà không biết, nhân văn nhất - là đảng Độc tài phải trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân VN!
Còn đảng Độc tài - sẽ vẫn còn khủng bố nhân dân bằng các thủ đoạn lưu manh "không nhân văn"!

Anonymous says:
27/10/2020 02:22

" Quốc hội Việt Nam ", của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân Việt Nam ?

Hay chỉ là " Quốc hội Việt Cộng ", của Đảng viên, do Đảng viên, vì Đảng viên Việt Cộng?

Tất cả các đại biểu và Chủ tịch của cái
" Quốc hội Việt Cộng " hiện nay không do Dân Việt cử, Dân Việt bầu, Dân Việt chọn một cách tự do và công chính, và không làm luật pháp vì quyền lợi Dân Việt, do Dân Việt, của Dân Việt.

Nhưng do Đảng viển Việt Cộng cử, Đảng viên Việt Cộng bầu, Đảng viên Việt Cộng chọn một cách bất chính, bất công, bất lương và làm luật pháp vì quyền lợi của Đảng viên, do Đảng viên, của Đảng viên Việt Cộng.

" Hiến pháp " Đảng làm, Đảng vi phạm.
Dân không làm luật, Dân đếch phải theo.

Luật Đảng bay làm, Đảng bay không giữ.
Dân không làm luật, Dân đéo phải theo.

Luật vi hiến, bất chính, bất nhân.
Dân bất chấp, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng bất chính, bất lương, bất công.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Dân bất diệt, Đảng tất liệt.

Danh chính, Ngôn thuận.
Đảng bất chính, Ngôn bất thuận.

" Trên bảo, dưới không nghe ".
Trên bất hảo, dưới bất tuân.

Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Dân Việt chỉ giữ Luật Việt, của Dân Việt, do Dân Việt, vì Dân Việt làm Luật Việt.

Các bác công dân Việt của đất nước Việt nghĩ thế nào?

Ừ nhỉ... sao lại không được như thế nhỉ?

Không biết... Dân Việt được "giải phóng" hay bị " phỏng dzái "... các bác nhỉ?

Anonymous says:
03/11/2020 17:49

Đàn áp , cướp phá , khủng bố... dân-oan vô-tội để cưỡng-chế quy-hoạch đất đai là "đúng với luật-rừng của Đảng cướp CSVN và không nhân văn"! 😥

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang