Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam lợi dụng lòng tin người dân?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tư Thung nơi gửi Saigon :

Ôi cũng như những tấm bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ để "lộng kiến"!! Người ta thích có để khoe, để trục lợi, thì có người bán cho họ, thuận mua vừa bán . Điều đáng trách ở đây là bọn lưu manh đã lợi dụng chữ UNESCO, một tổ chức uy tín quốc tế. UNESCO nào mà đi tặng bằng cho bọn buôn Thần bán Thánh, mê tín dị đoan. UNESCO nào mà đi ca ngợi bọn cổ xúy vă hóa dã man rừng rú , tranh cướp bùa, chém lợn treo cổ trâu?
Cái bộ Văn hóa ở đâu? Cái sở Văn hóa ở đâu? Các quan văn hóa đang làm gì??

25/02/2017 04:29

    Reply to this comment

Quỳnh Hoa nơi gửi Sài gòn :

Tất cả là tại thói háo danh!

24/02/2017 23:45

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang