Tất cả các ý kiến của bạn đọc về EU và Hoa Kỳ lên án tình hình nhân quyền Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Trần Thanh Hải nơi gửi Phú Yên :

người dân chúng tôi mong các cơ quan ở các nước trên thế giới can thiệp về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, để lấy lại được sự công bằng cho người dân chúng tôi

25/04/2013 11:04

    Reply to this comment

Trong nơi gửi Australia :

lên án một đảng cộng sản vietnam chỉ là phí công vì chúng không còn liêm sỹ tối thiểu nên tùng nuớc yêu chuộng tụ do dân chủ phải buộc chung thi hành vài vụ dân quyền truớc khi ký hiệp thuong hay viên trợ, hơn nũa nay thanh tra chính phủ còn cho là khiếu kiện sẽ mang tính chính tri có nghĩa là dân không đuợc làm chính trị
. tóm lại chúng phải bị trung phạt vì đã đẹp di các quyền co bản đã ký cùng LHQ.

25/04/2013 06:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang