Anonymous says:
12/06/2021 16:06

Chẳng thể nào thu hồi nổi.
Dân VN có câu "có chí làm quan, có gan làm giàu", các quan CS có cả hai - vừa có "chí" (lý tưởng!) vừa có "gan"!
Ăn cắp cho nhanh, tẩu tán cho nhanh. Cho con cháu ra nước ngoài học tập, mang theo tiền ra nước ngoài "rửa".
Bị lộ, có đi tù thì cũng vẫn "thắng", chỉ là sự "hy sinh đời bố, củng cố đời con".

TRAN TUS
TRAN TUS says:
20/06/2021 05:28

"Tai san tham nhung la danh muc toi mat'' > de con PHAI MAC CA MA HUT MAT?

TRAN TUS
TRAN TUS says:
30/07/2021 21:17

Thi cu danh gia tai san that thoat theo co che thi truong ma bat den cac pham nhan phai den bu.Den duoc cang nhieu thi cang giam an cho Ho? Chu nuoi Ho trong tu lai them ton com ton cua?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang