Anonymous says:
10/11/2020 15:51

“Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết chống suy thoái kinh tế như chống giặc, để giành được tăng trưởng...Giờ Đờ Pờ, đúng như chỉ tiêu!”.

Nổ như lãnh tụ.
Nguyên nhân khách quan là giặc, là phản động, chứ sao lại không?

Anonymous says:
11/11/2020 15:57

Đốt cả giải Trường Sơn hay đốt cả nước Việt Nam cũng khống suy thoái được đâu.
Các đồng chí ơi hảy thoát khỏi cái bóng của quá khứ " chống Mỹ cứu nước" đi. Kinh tế là khoa học là giải pháp chứ không ngồi đọc thần chú hay phán như Thánh là xong đâu, các đỉnh cao trí tuệ ạ?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang