Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam bắt đầu sửa luật cho phép thành lập công đoàn độc lập?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Việt Tự Do nơi gửi Hải Ngoại :

Dự thảo luật quá mù mờ. Nhiều chỗ hai chữ "Độc Lập" đã cố tình bị bỏ quên. Dự thảo không gây được cảm tưởng bảo vệ người lao động. Dự thảo luật chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi nhóm lợi ích đảng cướp sạch.

02/05/2019 13:47

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang