Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam đang cố vô hiệu hóa công hàm ông Phạm Văn Đồng gửi Trung Quốc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.PhƯƠNG nơi gửi Hà Nội :

Trước 1975 miền Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến 1976 mới Đổi tên là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( gồm cả Miền Nam )

16/04/2013 00:06

    Reply to this comment

nguyendangtrang nơi gửi polan :

chua hop ly ko ung

19/02/2013 17:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang